Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

Eurotest 61557 EU - MI 2086 EU + A1102 - kontrola a revize instalací

METREL

Vaše cena: 42 500,00 Kč bez DPH

51 000,00 Kčs DPH

-5 628,00 Kč

56 628,00 Kč s DPH

Skladem

Eurotest 61557 EU - MI 2086 EU + luxmetr A 1102 - kontrola a revize instalací

+ kalibrační protokol k přístroji 61557 a k sondě A1102

Měření: přechodový odpor, izolační odpor, proudovo chrániče, Impedance smyčky, sled fází, zemní odpor, výkon, harmonická analýza, RS232, kleště A1018 + profi Software

Metrel A1102 luxmetr - sonda pro měření osvětlení, typ B

Více informací

Eurotest 61557 EU - MI 2086 EU + luxmetr A1102 - kontrola a revize instalací

špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Pokročilý multifunkční digitální měřicí přístroj pro testování bezpečnosti elektrických instalací v souladu s normou IEC / EN 61557. Nejprodávanější zkušební přístroj pro instalaci v Evropě!

Verze Euro Set má oproti verzi Standard Set rozšířené příslušenství v rozsahu dodávky. Vlastní přístroj jako takový je stejný.

Univerzálny multitester pro revize rozvodů nn. Verze EURO Set. Navíc nízkorozsahové pr. kleště (A1018), měřicí šňůra 4m (A1012) a plně funkční program Euro Link-Pro (A1052); určeno k měření izolačních odporů, přechodových odporů a spojitosti, impedance ochranné smyčky, zkratového proudu, impedance sítí, sledu fází, vyhledávání závad jna instalaci, výkonu, účiníku, energie, TRMS proudu, harmonických složek napětí a proudu, napětí a frekvence sítí, vypínacího času proudových chráničů, dotykového napětí, vybavovacího rozdílového proudu, proudových chráničů, odporu uzemnění a měrného odporu půdy, varistorů napěťových ochran, záznamu síťového napětí.

Metrel MI 2086 Eurotest 61557 umožňuje provádět všechna nezbytná bezpečnostní měření v elektrických instalacích spolu s řadou dalších měřicích funkcí včetně měření proudu TRMS, měření zemního odporu a měření čtyřvodičové měrného odporu půdy, pojistky umístění obvodů a měření činného výkonu / reaktivní a harmonické 1-fáze, která z něj činí jeden z nejvíce univerzální zařízení na našem trhu. Každý typ měření má vlastní nápovědu s popisem připojení měřiče k obvodu. Všechny výsledky měření lze uložit do paměti a odeslat pomocí programu Eurolink PRO do počítače pro další zpracování a tisk protokolu měření. MI 61557 2086 EuroTest je schopný měřit průchodnost, izolace, RCD, impedanci smyčky linky / zkrat napětí, frekvence, odporu, zem a sled fází požadavků normy EN 61557.

Metrel logo        Největší výběr přístrojů Metrel a také možnost jejich srovnání ZDE

Funkce a vlastnosti přístroje:

Měření přechodových odporů, vodivé spojení
Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních vodičů. Lze nastavit meze pro min. hodnotu přechodového odporu.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. Eurotest 61557 v této funkci pracuje jako ohmmetr s měřicím proudem < 7 mA.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy

Přístroj má rozsáhlé možnosti měření zemních odporů: umožňuje měřit čtyřvodičovou metodou, čtyřvodičovou metodou + jedním klešťovým přístrojem bez rozpojování měřeného obvodu nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond. Dále lze měřit rezistivitu půdy.


Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MΩ. Je možné nastavit mez pro min. hodnotu izolačního odporu.

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče (dále jen FI) typu AC nebo A standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI.
Eurotest 61557 má navíc speciální funkci pro měření  zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI. Toto měření je prováděno po dobu několika desítek sekund; během této doby přístroj naměří velké množství údajů, které jsou následně zpracovány, vyhodnoceny a výsledkem celého procesu je zobrazený změřený odpor. Tento postup zaručuje velmi dobrou opakovatelnost a použitelnost změřené hodnoty!

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i činný odpor, indukční odpor a samozřejmě i zkratový proud. Dále měří dotykové napětí při zkratovém proudu.
Při měření skutečné impedance je brán v úvahu fázový posuv mezi napětím a proudem, tj. vliv indukčního odporu vinutí transformátorů, motorů apod. V důsledku toho je výsledek měření přesnější, stabilnější a lépe vypovídá o skutečných poměrech v měřeném obvodu. 

Pomocí adaptéru A 1143 lze měřit impedanci poruchové smyčky a sítě s velmi vysokou přesností při rozlišení 0,1 mΩ.

Metrel A1102 

Snímač osvetlenia, typ B, 0.01-20 000 lux

A 1102 a A 1119 jsou externí sondy pro měření osvětlení. Jsou určeny k přístroji MI 2086 - EUROTEST 61557.

Vlastní měřicí čip je uložen v plastovém pouzdru pod ochranným krytem. Sonda obsahuje filtry pro úpravu kosinové a spektrální charakteristiky čipu dle normy. K přístroji se připojuje konektorem RS 232. Sonda je napájena baterií 9V, typ 6LR61 nebo 6F22, doporučujeme alkalickou baterii (není součástí dodávky). 

A 1102 - sonda typ B

 Měřicí rozsah (lux)  Rozlišení (lux)  Nejistota měření
 0,10 ÷ 19,99  0,01  ± (5 % z MH + 2D)*
 20,0 ÷ 199,9  0,1
 200 ÷ 1999  1
 2 k ÷ 19,99 k  10

Princip měření: křemíková fotodioda s filtrem V(λ)
Spektrální chyba: < 3,8 % dle křivky CIE
Kosinová chyba < 2,5 % pro úhel dopadu do ± 85°
Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032 Class B

 Rozsah dodávky:

 • Přístroj MI 2086 EU 61557
 • Plug commander (pro měření v síťových zásuvkách bez potřeby "třetí" ruky)
 • Univerzální měřicí kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek
 • Vodič pro připojení sondy (umožňuje připojení pomocné sondy při měření dotykového napětí)
 • Klešťový přístroj pro měření malých proudů A 1018 je univerzální pro veškerá měření proudů včetně unikajících; slouží také jako přijímací kleště při měření zemních odporů
 • Krokosvorka, 1 ks
 • Měřicí hrot, 2 ks
 • Kabel RS 232 pro propojení s počítačem
 • PC software EuroLink Pro pro Windows 2000/XP/Vista/7
 • Textilní brašna na přístroj
 • Řemen, 2 ks
 • Tištěná stručná uživatelská příručka v češtině
 • Tištěný návod k používání přístroje  v češtině
 • Kalibrační list
 • Záruční list
 • Kartónový obal
  •      + Sonda osvětlení A 1102 
  •         Příručka o měření osvětlení (eng)
  •         Záruční list
  •         Kalibrační protokol