Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

Testo DiSCmini - ruční přístroj pro měření počtu nanočástic

133

TESTO AG

Vaše cena: 317 790,00 Kč bez DPH

384 525,90 Kčs DPH

Skladem do 14 dnů

Testo DiSCmini - ruční přístroj pro měření počtu nanočástic

Handheld Measuring Instrument For Nanoparticle Counting

Pomocí přístroje testo DiSCmini efektivně sledujete zatížení osob ultrajemnými prachovými částicemi v pracovních prostorech způsobené toxickým znečištěním vzduchu, jako jsou dieselové saze. Minimalizujete tím zdravotní rizika.

Více informací

Testo DiSCmini - ruční přístroj pro měření počtu nanočástic

  • Současné měření a zobrazení počtu prachových částic, středního průměru částic a LDSA s časovým rozlišení 1 sekundy

  • Bez nutnosti pracovních prostředků

  • Odolný proti vibracím a možnost obsluhy v každé poloze

  • Provoz z baterie nebo ze sítě pro dlouhodobá měření


Přenosný přístroj pro měření počtu prachových částic testo DiSCmini efektivně měří počet a rovněž průměrnou velikost nanočástic na základě elektrického náboje aerosolů. S přístrojem testo DiSCmini například spolehlivě sledujete zatížení lidí dieselovými sazemi, zplodinami ze svařování nebo průmyslovými nanočásticemi. Na základě svých malých rozměrů je přístroj testo DiSCmini velmi vhodný pro nestacionární aplikace na místě měření.


Ohrožení zdraví nanočásticemi

Dosavadní studie popisují negativní působení ultrajemných prachových částic na zdraví pomocí nepřesných měřítek. S přístrojem testo DiSCmini je nyní možné měřit koncentraci počtu prachových částic a povrch nanočástic. Obojí platí za zdraví škodlivé.


Typické aplikace

K typickým aplikacím přístroje testo DiSCmini patří detekce zatížení osob na pracovištích zatížených prachovými částicemi (například dieselovými sazemi, zplodinami ze svařování a průmyslovými nanočásticemi) nebo v rizikových skupinách (jako u astmatiků nebo pacientů s chronickou obstrukční plicní chorobou).

Díky malým rozměrům se přístroj testo DiSCmini hodí zvláště pro nestacionární měření na místě a pro síťová měření okolního vzduchu. Vysoký interval měření 1 Hz pro všechny tři měřené veličiny přitom umožní rozpoznat rychlé změny v aerosolu.


testo DiSCmini v přehledu

  • Přenosný přístroj pro měření nanočástic, pro měření počtu nanočástic a průměrné velikosti nanočástic, s časovým rozlišením až 1 sekundy (1 Hz)

  • Současné měření koncentrace počtu prachových částic a velikosti částic umožňuje určení ostatních charakteristických veličin jako povrch prachových částic (Lung Deposited surface Area, LDSA)

  • Provoz z baterie po dobu až 8 hodin

  • Ukládání dat na paměťovou kartu a přenos do externího počítače přes USB

  • Nejsou zapotřebí žádné provozní prostředky jako pracovní kapalina nebo radioaktivní zdroje - testo DiSCmini lze provozovat po delší časové období v každé poloze a bez doplňování kapaliny.


Rozsah dodávky

Přenosný přístroj pro měření nanočástic testo DiSCmini, vč. transportního kufru, brašny, SD-karty, sady pro prodloužení vstupu pro odběr, nabíječky Mascot, síťového kabelu specifického dle země a výstupního protokolu z výroby.


Hlavní technická data

Provozní vlhkost

< 90 %rF, non-condensing

Rozměry

180 x 90 x 42.5 mm

Provozní teplota

+10 do +30 °C

Životnost baterie

Typically 8 hours with a fully charged battery, depending on ambient temperature

Napájecí zdroj

Mains unit, 100-120 Volt or 200-240 Volt, 50/60 Hz for charging the batteries

Váha

700 g

Operating air pressure

800 do 1100 mbar absolute

±20 mbar (Delta p max. on the air inlet)

Nano Particle

Particle size

10 do 300 nm (Modal value)

10 do 700 nm (absolute)

Particle concentration

1000 do 1000000 Particle/cm³ (typical values)

The evaluated particle concentration depends on the particle size distribution and the mean measurement time.

Accuracy

±30 % typical for size and number

±100 Particle/cm³ absolute in number