Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

 • Prodej ukončen
 • Doprava zdarma
Metrel Eurotest AT MI 3101 - sdružený revízní přístroj Zobrazit větší

Eurotest AT MI 3101 - sdružený revízní přístroj

MI 3101

40161384682

METREL

! Prodej ukončen !

METREL EurotestAT MI 3101 Standard Set

Měření: izolační odpor, test ochranného připojení, odpor smyčky i sítě se zabudovanou databází jistících prvků, test proudových chráničů i bez vybavení, pořadí fází, nepřetržité monitorování napětí, 2- a 3-vodičové měření zemního odporu.

Více informací

METREL EUROTEST AT MI 3101 - multifunkční revizní přístroj

Špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61.

Přístroj MI 3101 Eurotestu je prvním testerem bezpečnosti instalací,, který byl vybaven unikátní patentovanou technologií automatizovaného testování AUTO SEQUENCE ®. Kromě toho tento přístroj disponuje množstvím dalších užitečných funkcí, jako např. funkcí kompletního testu v jednom kroku "All-in-one", integrovanou databází charakteristik jistících prvků a RCD (včetně typu B), funkcí vyhodnocení výsledků DOBŘE / ŠPATNĚ, a také 10-úrovňovou paměťovou strukturou. Eurotestu je vybaven dalšími funkcemi: možnost vyhledávání jistících prvků a trasy vedení, měření specifického zemního odporu a zabudovaný nabíječ baterií. Všechny naměřené výsledky mohou být okamžitě uloženy do paměti a pomocí programu Eurolink PRO software (který je součástí dodávky), přeneseny do počítače k ​​vyhodnocení a vyhotovení zprávy o měření. MI 3101 Eurotestu provádí měření spojitosti, izolace, RCD, impedance smyčky a sítě varistory, měří napětí, frekvenci, zemní odpor a pořadí fází v souladu s požadavky EN 61557.

Metrel logo        Největší výběr přístrojů Metrel a také možnost jejich srovnání ZDE

Funkce a vlastnosti přístroje:

Měření spojitosti
Zkratový proud > 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor měřicích  vodičů.
Lze zvolit i měření malým proudem asi 7 mA; slouží k "propískávání" obvodů, běžnému měření odporů apod.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy

Zemní odpory se měří třívodičovou metodou. Dále lze měřit rezistivitu půdy.

Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MΩ. Bez přepojování měřicích vodičů lze zvolit, jaký izolační odpor se má měřit (např. N-PE, L-N apod.).

Měření proudových chráničů
Lze měřit proudové chrániče typu AC, A, F, B, B+ standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu, měření úbytku napětí ΔU%
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i činný odpor, indukční odpor a zkratový proud. Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení.
EurotestAT má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového prouduumožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.
Pomocí adaptéru A 1143 lze měřit impedanci smyčky a sítě s velmi vysokou přesností při rozlišení 0,1 mΩ.

Sled fází
Přístroj indikuje sled fází a také chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Lokátor
Slouží k vyhledávání vodičů, pojistek, k určování proudových okruhů apod. Jako vysílač slouží EurotestAT, jako přijímač bezdotyková sonda R10K (Lokátor).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Online monitor napětí a svorek 
Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti EurotestuAT lze uložit až 2000 měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink Pro který je v češtině! Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink Pro vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a tu přenést do Eurotestu! Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.


Další vlastnosti:
AUTO SEQUENCE - automaticky provádí předdefinované měřicí postupy. Tyto postupy může uživatel vytvářet a editovat.
- Lze měřit v širokém rozsahu napětí (30 V / 50 V - 500 V) a kmitočtu (14 Hz - 500 Hz) sítě.
- Nastavitelné mezní hodnoty umožňují automatické vyhodnocování výsledků měření.
- Port RS 232 i USB pro připojení k PC, k přístroji lze připojit externí Bluetooth dongle.
- Grafický displej s vysokým rozlišením 320x240 bodů.
Grafická funkce HELP zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu, příp.další informace.
- PC software EuroLink Pro v české verzi je součástí dodávky.
- EurotestAT má české menu.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Aplikace EuroLink Android (volitelné příslušenství).
- Velmi malé rozměry a hmotnost.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.

Rozsah dodávky:

 • Přístroj MI 3101 - Eurotest AT
 • Plug commander (síťová vidlice s dálkovým ovládáním funkcí TEST a MEM)
 • Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek
 • Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů
 • NiMH akumulátor, 6 ks
 • Měřicí hroty: 1 ks černý, 1 ks modrý, 1 ks zelený
 • Krokosvorky: 1 ks černá, 1 ks modrá, 1 ks zelená
 • Řemen pro zavěšení přístroje na krk
 • Brašna na přístroj a příslušenství
 • Kabel RS 232 - PS/2
 • Kabel USB
 • CD Metrel (s anglickou dokumentací a vícejazyčným - včetně české verze - programem pro PC EuroLink Pro)
 • Tištěná stručná uživatelská příručka v češtině
 • Tištěný návod k používání přístroje v češtině
 • Příloha k návodu k používání v češtině
 • Kalibrační list
 • Prohlášení shody od výrobce
 • Záruční list
 • Kartónový obal


Tehnické parametry:

Izolační odpory

 Rozsah [MΩ]  0 ÷ 1000 (Un ≥ 500 V)    0 ÷ 200 (Un ≤ 250 V)
 Rozlišení [MΩ]  0,01   0,1   1
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 20 MΩ, Un ≥ 500 V)
 Un   50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
 In  1 mA


Spojitost (200 mA)

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 19,99 Ω)
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≥ 200 mA


Vodivé spojení (7 mA)

 Rozsah [Ω]  0,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 D)*
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≤ 8,5 mA


Zemní odpory

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 199,9 Ω)
 Aut. test odporu sond  ano


Rezistivita půdy

 Rozsah [kΩm]  0 ÷ 2000
 Rozlišení [Ωm]  0,1   1   10   0,1k   1k
 Zobrazený údaj  ρ=2πaRe  (a je rozteč sond nastavitelné v rozs. 0,1 ÷ 30 m)


Proudové chrániče - obecné údaje

 Jmenovitý proud [mA]  10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
 Typ proud. chrániče  AC, A, F, B, B+ standardní nebo selektivní


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

 Rozsah [V]  0,0 ÷ 99,9
 Chyba měření  (- 0 / +15 %) z MH ± 10 D... (0 ÷ 19,9 V)
 Měřicí proud   < 0,5 IΔN


Proudové chrániče - vypínací čas

 Rozsah - standard. FI [ms]  0 ÷ 300 (½ IΔN, IΔN)    0 ÷ 150 (2 IΔN)    0 ÷ 40 (5 IΔN)
 Rozsah - selektivní FI [ms]  0 ÷ 500 (½ IΔN, IΔN)    0 ÷ 200 (2 IΔN)    0 ÷ 150 (5 IΔN) 
 Chyba měření  ± 1 ms ...(0 ÷ 40 ms)


Proudové chrániče standardní - vybavovací proud IΔ, vypínací čas při vybavovacím proudu tΔ a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

 Rozsah IΔ  0,2 IΔN÷ (1,1 až 2,2 IΔN) - dle typu a IΔN proud. chrániče
 Rozsah tΔ [ms] při IΔ  0 ÷ 300
 Rozsah Ud [V] při IΔ  0,0 ÷ 99,9


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

 Rozsah Z, R, Xl [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 19999
 Chyba měření Z  ± (5% z MH + 5 D)*
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Rozsah napětí/kmitočtu  30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz

Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud - měření bez vybavení proudového chrániče

 Rozsah Z, R, Xl [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 19999
 Chyba měření Z  ± (5% z MH + 10 D)* ... (0,00 ÷ 9,99 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Rozsah napětí/kmitočtu  30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz


Skutečná impedance sítě a zkratový proud

 Rozsah Z, R, Xl [Ω]  0 ÷ 19,9 kΩ
 Rozlišení [Ω]  0,01   0,1   1   10   100
 Chyba měření Z  ± (5% z MH + 5 D)*
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 199 kA
 Rozsah napětí/kmitočtu  30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz

Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Velmi přesné měření skutečné impedance sítě/smyčky a zkratový proud pomocí adaptéru A 1143

 Rozsah  0,0 ÷ 199,9 mΩ    200 ÷ 1999 mΩ
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 mΩ)*
 Rozsah napětí  90 ÷ 530 V / 50 Hz

Měřicí proud max. 154 A / 10 ms (při 230 V),  max. 267 A / 10 ms (při 400 V)

Sled fází

 Zobrazený výsledek  1.2.3 nebo 3.2.1.
 Rozsah napětí/kmitočtu  100 ÷ 550 V / 14 ÷ 500 Hz


Napětí a kmitočet

 Rozsah, chyba měření  0 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*
 Rozsah, chyba měření  0,00 ÷ 999,99 Hz      ± (0,2% z MH + 1 D)*


Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

 Rozsah [V]  0 ÷ 1000
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*
 Měřicí metoda   narůstajícím ss napětím se strmostí 500 V/s


Lokátor - hledání vodičů, sledování proudových okruhů apod.

 Princip  Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač R10K (Lokátor) 
 jej vyhledává. Pracuje v instalaci pod napětím.

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Všeobecně:

 Napájení  6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, 
 rozměr AA (IEC LR6)
 Displej  maticový LCD 320 x 240 bodů
 s možností podsvětlení
 Optická i akustická indikace  ano
 Automatické srovnávání výsledků 
 měření s nastavitelnými  mezemi
 ano (lze vypnout)
 Paměť  až 2000 měření
 Připojení k PC  RS 232 a USB, volitelně Bluetooth
 Aut. vypínání  ano
 Třída ochrany  II (dvojitá izolace)
 Přepěťová kategorie  CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V
 Krytí  IP 40
 Rozměry  230 x 103 x 115 mm
 Hmotnost (bez baterií)  asi 1,32 kg
S připojením na PC S připojením na PC