Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

 • Kalibrační list v českém jazyce
 • Skladem
 • Doprava zdarma
Metrel EUROTEST EASI MI 3100 SE - sdružený revízní přístroj Zobrazit větší

EUROTEST EASI MI 3100 SE - sdružený revízní přístroj

MI3100SE

3831063422600

METREL

Vaše cena: 23 850,00 Kč bez DPH

28 858,50 Kčs DPH

Skladem, ihned k odeslání

Metrel EUROTEST EASI MI3100SE - kontrola a revize instalací

Multifunkční měřicí přistroje pro revize elektrických instalací

+ česká kalibrace
+ návod v českém jazyce
+ doprava zdarma

Měření: přechodový odpor, izolační odpor, proudové chrániče, impedance smyčky, sled fází, zemní odpor + prepoj s PC přes USB.

Skladem, ihned k odeslání

Více informací

Metrel EUROTEST EASI MI 3100 SE - multifunkční revizný přístroj

Přístroj je dodáván spolu s českým kalibračním certifikátem od výrobce.


MI
3100 SE EurotestEASI je přesný multifunkční měřicí přístroj s jednoduchou obsluhou, který umožňuje provádět všechny běžné měření v elektrických instalacích podle normy IEC / EN 61557. MI 3100 SE EurotestEASI dále umožňuje on-line monitorování napětí na svorkách, určit sled fází, měřit zemní odpor . EurotestEASI obsahuje rozsáhlou databázi charakteristik pojistek, která umožňuje snadné vyhodnocení výsledků při měření impedance. Výsledky měření lze uložit do paměti přístroje a přenést do PC, kde je lze následně zpracovat (jednoduchá revizní zpráva, export dat, ..) v programu Eurolink PRO, který je součástí dodávky přístroje.


Hlavní vlastnosti:

 • vyhodnocení měření jak na displeji, tak pomocí barevných LED "Vyhovuje" a "Nevyhovuje"
 • v paměti uložená tebulka charakteristik pojistek umožňuje automatické vyhodnocení měření
 • funkce "HELP" zobrazí na displeji schéma připojení přístroje k měřenému objektu
 • velmi rozsáhlé příslušenství v základní sestavě včetně brašny, akumulátorů, nabíječky a kalibračního listu v češtině
 • velmi malé rozměry 230 x 130 x 115 mm a hmotnost jen 1,35 kg včetně napájecích článků
 • Jen MI 3100 SE: paměť pro až 1800 měření; komunikace s PC, rozhraní RS 232 i USB i USB, PC software součáástí dodávky, lze připojit externí Bluetooth dongle, aplikace pro Android, AUTO SEQUENCE - provede postupně automaticky měření parametrů TT/TN sítě, podpora TIP/PLUG Commanderu (měřicí hrot/vidlice s tlačítky pro ovládání přístroje)

Metrel logo        Největší výběr přístrojů Metrel a také možnost jejich srovnání ZDE

Funkce a vlastnosti přístroje:

Měření spojitosti
Zkratový proud při měření spojitosti je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních vodičů. Lze nastavit mezní hodnotu přechodového odporu.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. EurotestEASI v této funkci pracuje jako ohmmetr s měřicím proudem asi 7 mA.

Měření izolačních odporů

Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MΩ. Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu.

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče typu AC, A, F, PRCD, PRCD-K, PRCD-S standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem a samozřejmě i dotykové napětí bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu, měření úbytku napětí ΔU%
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!). Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení.
EurotestEASI má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.

Měření zemních odporů
Měří se tříbodovou metodou.

Sled fází 
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Monitor napětí na svorkách
Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Grafická funkce HELP

Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti EurotestuEASI lze uložit až 1800 měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink Pro který je v češtině! Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink Pro vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a tu přenést do Eurotestu. Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.

Další vlastnosti

 • AUTO SEQUENCE - automaticky provádí předdefinované měřicí postupy (AUTO TT, AUTO TN rcd, AUTO TN)
 • EurotestEASI MI 3100 SE má české menu.
 • Port RS 232 i USB pro připojení k PC, k přístroji lze připojit externí Bluetooth dongle.
 • PC software EuroLink Pro v české verzi je součástí dodávky.
 • Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
 • K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
 • Aplikace EuroLink Android (volitelné příslušenství).
 • Velmi malé rozměry a hmotnost.
 • Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.

Použití:

 • Výchozí a periodické revize elektroinstalací v domácnostech a průmyslových objektech.
 • Měření v jednofázových i třífázových sítích.
 • Měření v sítích TT a TN.


Použité normy:

 • Měření:
  • EN 61557
 • Další normy použité pro měření:
  • IEC/EN 60364-4-41
  • EN 61008
  • EN 61009
  • BS 7671
  • AS/NZ 3017
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC):
  • EN 61326
 • Bezpečnost (LVD):
  • EN 61010-1
  • EN 61010-031
  • EN 31010-2-030
  • EN 31010-2-032


Rozsah dodávky:

 • Přístroj Eurotest EASI MI 3100 SE
 • Kabel pro měření v síťových zásuvkách Metrel A1053
 • Měřicí kabel, 3 x 1.5 m
 • Měřicí hrot, 3 ks
 • Krokosvorka, 3 ks
 • Síťový adaptér + 6 NiMH akumulátor,size AA
 • Kabel RS232 - PS/2
 • Kabel USB
 • Řemen
 • Textilní brašna
 • PC Software EuroLink PRO
 • Tištěná stručná uživatelská příručka v češtině
 • Tištěný návod k používání přístroje v češtině
 • Kalibrační certifikát v CZ jazyku
 • Záruční list na 24 měsíců
Eurotest EASE MI 3100 SE má navíc oproti Eurotest EASI MI 3100 následující výbavu v dodávce:
PC software EuroLink PRO, kabel RS 232, kabel USB

3100 se
Rozsah dodávky:

Izolační odpor

 Rozsah [MΩ]  0 ÷ 999,9 (Un > 250 V)    0 ÷ 199,9 (Un ≤ 250 V)
 Rozlišení [MΩ]  0,01   0,1   1
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 D)*... (R < 19,99 MΩ)
 ± 5% z MH* až 20% z MH*... (dle měř. rozsahu a Un)
 Un   50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
 In  1 mA


Spojitost proudem 200 mA

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*... (R ≤ 19,99 Ω)
 ± 5% z MH*... (R > 19,99 Ω)
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≥ 200 mA (pro R ≤ 2 Ω)


Spojitost malým proudem

 Rozsah [Ω]  0,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 D)*
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≤ 8,5 mA


Proudové chrániče - obecné údaje

 Jmenovitý proud [mA]  10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
 Typ proud. chrániče  AC, A, F, PRCD, PRCD-K, PRCD-S, standardní nebo selektivní


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

 Rozsah [V]  0,0 ÷ 19,9                     20,0 ÷ 99,9
 Chyba měření  (- 0 / +15 %) z MH + 10 D*      (- 0 / +15 %) z MH*
 Měřicí proud   < 0,5 IΔN


Proudové chrániče - vypínací čas

 Rozsah [ms]  0 ÷ max. čas (závisí na typu chrániče a násobku IΔN)
 Chyba měření  ± 1 ms pro t ≤ 40 ms, ± 3 ms pro t > 40 ms


Proudové chrániče - vybavovací proud IΔ, vypínací čas při vybavovacím proudu tΔ a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

 Rozsah IΔ  0,2 ÷ 1,1 /1,5 / 2,2  IΔN (závisí na typu chrániče a IΔN)
 Rozsah tΔ [ms] při IΔ  0 ÷ 300
 Rozsah Ud [V] při IΔ  0,0 ÷ 99,9


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Jmenovité napětí / f  93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V /  45 ÷ 65 Hz


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud bez vybavení proudového chrániče

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 10 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Jmenovité napětí / f  93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V /  45 ÷ 65 Hz


Skutečná impedance sítě a zkratový proud, úbytek napětí ΔU%

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 199 kA
 Úbytek napětí  0,0 ÷ 99,9 %
 Jmenovité napětí   93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V, 321 V ÷ 485 V /  45 ÷ 65 Hz


Zemní odpor (třívodičová metoda)

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 9999
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)*
 Aut. test odporu sond  ano


Sled fází

 Zobrazený výsledek  1.2.3 nebo 2.1.3
 Jmenovité napětí [V]  100 ÷ 550


Napětí a kmitočet

 Rozsah, chyba měření  0 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*
 Rozsah, chyba měření  0,00 ÷ 499,9 Hz      ± (0,2 % z MH + 1 D)*


Napětí - monitor napětí na svorkách

 Rozsah, chyba měření  10 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Všeobecně:

 Napájení  6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor,
 rozměr AA (IEC LR6)
 Displej  maticový LCD s možností podsvětlení
 Optická i akustická indikace  ano
 Automatické srovnávání výsledků
 měření s nastavitelnými  mezemi
 ano (lze vypnout)
 Paměť  až 1800 měření
 Připojení k PC  RS 232 a USB, volitelně Bluetooth
 Aut. vypínání  ano
 Třída ochrany  II (dvojitá izolace)
 Přepěťová kategorie  CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V
 Krytí  IP 40
 Rozměry  230 x 103 x 115 mm
 Hmotnost (bez baterií)  asi 1,2 kg