Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

  • Prodej ukončen
  • Doprava zdarma
Megger MFT 1845 - sdružený revízní přístroj Zobrazit větší

Megger MFT 1845 - sdružený revízní přístroj

MFT1845

MEGGER

! Prodej ukončen !

Megger MFT1845 - sdružený revízní přístroj

Měření: izolační odpor, přechodový odpor, test proud. chráničů, impedance smyčky, odpor uzemnění, měření TRMS U, I a F, sled fázi.

Koncepčně vychází z modelu MFT1835, avšak 2x rychlejší měření impedance smyčky oproti MFT 1835 (vyšší rychlost, přesnost a spolehlivost).

! Přístroj MFT1845 se již nevyrábí !

! Náhrada je MFT1845+ ! (prosím, kliknout na popisek)

Více informací

Megger MFT 1845 - sdružený revízní přístroj


Přístroj MFT1845 (označení pro Angl. Je MFT1741) provádí všechny revizní měření na domácích, průmyslových a komerčních elektrických instalacích a rozvodech NN.
Koncepčně vychází z modelu MFT1835, avšak nabízí zlepšené měření impedance smyčky (vyšší rychlost, přesnost a spolehlivost).
Navíc má model MFT1845 integrované několik inovace pro měření impedance vypínací smyčky, které reviznímu technikovi šetří čas a garantují přesný a korektní výsledek za každých podmínek:

Šetří váš čas:

- 2 x rychleji měření impedanicie vypínací smyčky na ne-zarušeném obvodech oproti MFT 1835 (8 sek. Namísto dosavadních 15 sek.)
- automatická detekce rušení
- automatické spuštění měření při kontaktu s obvodem
Vyšší spolehlivost a přesnost výsledků
Nový Indikátor spolehlivosti měření impedance vypínací smyčky v podobě obloukového bargrafu průběžně během měření indikuje spolehlivost výsledku a míru vlivu rušení na výsledek. Při zarušeném obvodu a nestabilním výsledku automaticky indikuje přítomnost rušení, provede korekci, až po dosažení stabilního spolehlivého výsledku (obloukový bargraf se minimalizuje).
Měří vždy korektne- iv obvodech s RCD nebo RCBO- jako jeden z mála
Je dosud poměrně málo známou skutečností, že přítomnost proudových chráničů (RCD), resp. proudových chráničů s nadproudovou ochranou (RCBO) může při 3-vodičovém měření impedance vypínací smyčky bez vybavení proudového chrániče zkreslit měřenou hodnotu impedance až o 0,5 Ohm. Tester MFT1845 jako jeden z mála díky patentované kombinaci testovacích proudů v L-N a L-E okruhu garantuje za každých okolností korektní hodnotu impedance vypínací smyčky a eliminuje vliv RCD a RCBO na její hodnotu.

Vlastnosti:
MFT1845 Multifunkční revizní přístroj pro revize elektrických rozvodů NN. Je to jediný multifunkční revizní přístroj na trhu s TEST tlačítkem z každé strany.
Měřicí funkce:
- Izolační odpor: testovací napětí 100V, 250V, 500V a 1000V.
- Přechodový odpor: proudem 200mA.
- Spojitost obvodu: bzučák
- Napětí a frekvence
- Impedanci smyčky LN, L-PE a LL vysokým proudem s 2-mi vodiči a zásuvkovým adaptérem před chráničem i za chráničem bez vybavení
- Impedanci LN, L-PE a LL nízkým proudem
- Zkratový proud
- měří proudové chrániče a čas vybavení u 1 / 2I, I, 5I,
- měří vybavovací proud narůstajícím proudem
- měří dotykové napětí
- měří RCD A a AC, S zpožděné, B stejnosměrné, programovatelné
- měří 3-fázové proudové chrániče s 10/30/100/300/500 / 1000mA
- měří kladné a záporné polarity, volitelné dotykové max napětí 25/50 / 60V
- měří skutečné dotykové napětí
- měří chrániče v automatickém sledu, rozsah U od 10V do 600V
- určí točivost - sled fází
- měří uzemnění 3-mi vodiči
- měří uzemnění metodou ART bez rozpojení 2-mi vodiči a proudovými kleštěmi
- měří uzemnění bez rozpojení dvěma U a I kleštěmi
- VŽDY bezpečný po připojení na 3 fázový a 1 fázový obvod
- instalační kategorie III - 600V a IV 300V
- krytí IP54
- přenos dat do libovolného spárovaného zařízení přes Bluetooth rozhraní
- podsvícení displeje a rozsahů
- nízká hmotnost
- VELMI odolná a robustní konstrukce

Standardní příslušenství:
- krátký úvod k ovládání přístroje - tištěný
- česká příručka uživatele na CD
- kalibrační certifikát výrobce Megger
- měřicí sonda SP5 s TEST tlačítkem - k.č. 1001-878
- popruh na přenášení přístroje - k.č. 2001-509
- měřicí vodič 3 žilový s hroty a svorkami - k.č. 1001-860
- měřicí vodič se Schuko vidlicí - k.č. 2000-674
- nabíječ baterií (pouze pro MFT1845) - k.č.2001-697
- pevný přenosný kufr na přístroj a příslušenství

Volitelné příslušenství k objednání navíc:
- vybavení pro měření uzemnění s MFT1845 (2 sondy, 2 vodiče) - k.č.1001-811
- proudové kleště pro měření uzemnění bez rozpojení s MFT1845 - k.č. ICLAMP
- napěťové kleště pro měření uzemnění bez rozpojení s MFT1845 - k.č. UCLAMP
- ETL30 prodloužený 30 m měřicí vodič na uzemnění - k.č.1000-215
- ETL50 prodloužený 50 m měřicí vodič na uzemnění - k.č.1000-217
- 12V kabel na dobití z auto-baterie (pouze MFT1845) - k.č.6280-332