Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

 • Prodej ukončen
 • Doprava zdarma
Metrel Eurotest XA MI 3105 EU - sdružený revízní přístroj Zobrazit větší

Eurotest XA MI 3105 EU - sdružený revízní přístroj

MI 3105 EU

40161384683

METREL

Produkt se již nevyrábí

Metrel Eurotest XA MI 3105 EU


měření: přechodový odpor, izolační odpor, proudové chrániče, impedance smyčky, sled fází, zemní odpor, RS232, USB, akumulátor, automat, kleště A1018 + profi PC SW

Více informací

Metrel Eurotest XA MI3105 Euro Set

Eurotest XA EU set se od verze ST set liší
větším rozsahem příslušenství a širšími možnostmi dodávaného PC software (lze v něm vytvořit a vytisknout revizní zprávu) v základní sestavě (model MI 3105 EU obsahuje ve srovnání s MI 3105 ST navíc proudové kleště A 1018 (nízkorozsahové) a PC Software Eurolink PRO Plus.). ST set lze kdykoliv rozšířit na EU set dokoupením odpovídajícího příslušenství.

MI 3105 EurotestXA je nejvyšším modelem z testerů instalací Metrel. Nabízí několik unikátních funkcí, které z něj dělají opravdu špičkový přístroj: test "All-in-one", test AUTO SEQUENCE ®, zabudovanou databázi s chrakteristiky jistících prvků a proudových chráničů (včetně typu B), vyhodnocení výsledků měření DOBŘE / ŠPATNĚ, 10 -úrovňová paměťová struktura a zabudovaný nabíječ baterií. Kromě toho přístroj umožňuje měření TRMS proudu, měření zemního odporu několika metodami (3-vodičová / jedněmi kleštěmi / dvěma kleštěmi), specifický zemní odpor, měření osvětlení a vyhledávání pojistek a trasy vedení. Všechny výsledky lze jednoduše uložit a přenést do PC pomocí programu Eurolink PRO software, který umožňuje vyhodnocení výsledků a tisk profesionální zprávy z měření. Přístroj MI 3105 EurotestXA měří spojitost, izolaci, RCD, smyčku, síť, napětí, frekvenci, zemní odpor, varistory a pořadí fází v souladu s požadavky EN 61557.

Metrel logo        Největší výběr přístrojů Metrel a také možnost jejich srovnání ZDE

Měření spojitosti
Zkratový proud > 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor měřicích  vodičů.
Lze zvolit i měření malým proudem asi 7 mA; slouží k "propískávání" obvodů, běžnému měření odporů apod.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy

Přístroj má rozsáhlé možnosti měření zemních odporů: umožňuje měřit třívodičovou metodou, třívodičovou metodou + jedním klešťovým přístrojem bez rozpojování měřeného obvodu nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond! Dále lze měřit rezistivitu půdy.

Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MΩ. Bez přepojování měřicích vodičů lze zvolit, jaký izolační odpor se má měřit (např. N-PE, L-N apod.).

Test hlídačů izolace
V IT sítích lze provádět test hlídačů izolace a měření chybového unikajícího proudu při stavu jedné závady.

Měření proudových chráničů
Lze měřit proudové chrániče typu AC , A nebo B standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky I?N: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud I? postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i činný odpor, indukční odpor a zkratový proud. Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení.
EurotestXA má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.
Pomocí adaptéru A 1143 lze měřit impedanci smyčky a sítě s velmi vysokou přesností při rozlišení 0,1 mΩ.

Sled fází
Přístroj indikuje sled fází a také chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Proud, unikající proud
Měří se klešťovým přístrojem; je zobrazována skutečná efektivní hodnota TRMS.

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Měření osvětlení
Osvětlení lze měřit pomocí externí sondy.

Lokátor
Slouží k vyhledávání vodičů, pojistek, k určování proudových okruhů apod. Jako vysílač slouží EurotestXA, jako přijímač bezdotyková sonda R10K (Lokátor).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Online monitor napětí a svorek 
Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti EurotestuXA lze uložit až 2000 měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink Pro, který je v češtině! Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink Pro vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a tu přenést do Eurotestu! Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.

Další vlastnosti
AUTO SEQUENCE® - automaticky provádí předem definované měřicí postupy. Tyto postupy může uživatel vytvářet a editovat.
- Lze měřit v širokém rozsahu napětí (30 V / 50 V - 500 V) a kmitočtu (14 Hz - 500 Hz) sítě.
- Nastavitelné mezní hodnoty umožňují automatické vyhodnocování výsledků měření.
- Port RS 232 i USB pro připojení k PC.
- Grafický displej s vysokým rozlišením 320x240 bodů.
Grafická funkce HELP zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu, příp.další informace.
- PC software EuroLink Pro v české verzi je součástí dodávky. Verze Pro Plus umožňuje proti verzi Pro navíc vytvořit revizní zprávu.
- EurotestXA má české menu.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Velmi malé rozměry a hmotnost.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.

Rozsah dodávky:

 • Přístroj EurotestXA
 • Plug commander (síťová vidlice s dálkovým ovládáním funkcí TEST a MEM)
 • Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek
 • Klešťový přístroj pro měření malých proudů, typ A 1018 - univerzální kleště pro veškerá měření proudů; také přijímací kleště při měření zem. odporů (tzn. pro měření pomocí dvou kleští jsou třeba také kleště A 1019)
 • Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů
 • NiMH akumulátor, 6 ks
 • Měřicí hroty: 1 ks černý, 1 ks modrý, 1 ks zelený
 • Krokosvorky: 1 ks černá, 1 ks modrá, 1 ks zelená
 • Řemen pro zavěšení přístroje na krk
 • Brašna na přístroj a příslušenství
 • Kabel RS 232 / PS 2
 • Kabel USB
 • CD Metrel (s anglickou dokumentací a vícejazyčným - včetně české verze - programem pro PC EuroLink Pro Plus)
 • Tištěná stručná uživatelská příručka v češtině
 • Tištěný návod k používání přístroje v češtině
 • Příloha k návodu k používání v češtině
 • Kalibrační list
 • Prohlášení shody od výrobce
 • Záruční list
 • Kartónový obal
Technické parametry:

Izolační odpory

 Rozsah [MΩ]  0 ÷ 1000 (Un ≥ 500 V)    0 ÷ 200 (Un ≤ 250 V)
 Rozlišení [MΩ]  0,01   0,1   1
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 20 MΩ, Un ≥ 500 V)
 Un   50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
 In  1 mA


Spojitost (200 mA)

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 19,99 Ω)
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≥ 200 mA


Vodivé spojení (7 mA)

 Rozsah [Ω]  0,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 D)*
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≤ 8,5 mA


Zemní odpory (třívodičová metoda nebo třívodičová metoda + jedny kleště)

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 199,9 Ω)
 Aut. test odporu sond  ano


Zemní odpory (dva klešťové přístroje)

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 39,9  
 Chyba měření  ± (10% z MH + 10 D)*... (0 ÷ 19,9 Ω)


Rezistivita půdy

 Rozsah [kΩm]  0 ÷ 2000
 Rozlišení [Ωm]  0,1   1   10   0,1k   1k
 Zobrazený údaj  ρ=2πaRe  (a je rozteč sond nastavitelné v rozs. 0,1 ÷ 30 m)


Proudové chrániče - obecné údaje

 Jmenovitý proud [mA]  10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
 Typ proud. chrániče  AC, A, F, B, B+ standardní nebo selektivní


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

 Rozsah [V]  0,0 ÷ 99,9
 Chyba měření  (- 0 / +15 %) z MH ± 10 D... (0 ÷ 19,9 V)
 Měřicí proud   < 0,5 IΔN


Proudové chrániče - vypínací čas

 Rozsah - standard. FI [ms]  0 ÷ 300 (½ IΔN, IΔN)    0 ÷ 150 (2 IΔN)    0 ÷ 40 (5 IΔN)
 Rozsah - selektivní FI [ms]  0 ÷ 500 (½ IΔN, IΔN)    0 ÷ 200 (2 IΔN)    0 ÷ 150 (5 IΔN) 
 Chyba měření  ± 1 ms ...(0 ÷ 40 ms)


Proudové chrániče standardní - vybavovací proud IΔ, vypínací čas při vybavovacím proudu tΔ a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

 Rozsah IΔ  0,2 IΔN÷ (1,1 až 2,2 IΔN) - dle typu a IΔN proud. chrániče
 Rozsah tΔ [ms] při IΔ  0 ÷ 300
 Rozsah Ud [V] při IΔ  0,0 ÷ 99,9


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

 Rozsah Z, R, Xl [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 19999
 Chyba měření Z  ± (5% z MH + 5 D)*
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Rozsah napětí/kmitočtu  30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz

Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud - měření bez vybavení proudového chrániče

 Rozsah Z, R, Xl [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 19999
 Chyba měření Z  ± (5% z MH + 10 D)* ... (0,00 ÷ 9,99 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Rozsah napětí/kmitočtu  30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz


Skutečná impedance sítě a zkratový proud

 Rozsah Z, R, Xl [Ω]  0 ÷ 19,9 kΩ
 Rozlišení [Ω]  0,01   0,1   1   10   100
 Chyba měření Z  ± (5% z MH + 5 D)*
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 199 kA
 Rozsah napětí/kmitočtu  30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz

Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Velmi přesné měření skutečné impedance sítě/smyčky a zkratový proud pomocí adaptéru A 1143

 Rozsah  0,0 ÷ 199,9 mΩ    200 ÷ 1999 mΩ
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 mΩ)*
 Rozsah napětí  90 ÷ 530 V / 50 Hz

Měřicí proud max. 154 A / 10 ms (při 230 V),  max. 267 A / 10 ms (při 400 V)

Sled fází

 Zobrazený výsledek  1.2.3 nebo 3.2.1.
 Rozsah napětí/kmitočtu  100 ÷ 550 V / 14 ÷ 500 Hz


Napětí a kmitočet

 Rozsah, chyba měření  0 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*
 Rozsah, chyba měření  0,00 ÷ 999,99 Hz      ± (0,2% z MH + 1 D)*


Proud pomocí klešťového přístroje (TRMS)

 Rozsah  0,0 ÷ 99,9 mA    100 ÷ 999 mA  1,00 ÷ 19,99 A
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*


Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

 Rozsah [V]  0 ÷ 1000
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*
 Měřicí metoda   narůstajícím ss napětím se strmostí 500 V/s


Osvětlení - sonda typu B

 Rozsah [lux]  0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 2 D)*

Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class B
Kosinová chyba < 2,5% pro úhel dopadu do ± 85°.
Spektrální chyba < 3,8% dle křivky CIE

Osvětlení - sonda typu C

 Rozsah [lux]  0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
 Chyba měření  ± (10% z MH + 3 D)*

Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class C
Kosinová chyba < 3% pro úhel dopadu do ± 85°.

Lokátor - hledání vodičů, sledování proudových okruhů apod.

 Princip  Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač R10K (Lokátor)
 jej vyhledává. Pracuje v instalaci pod napětím.


Síť IT - chybový unikající proud při stavu jedné závady

 Rozsah [mA]  0,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 D)*


Síť IT - test hlídačů izolace

 Rozsah [mA]  0,0 ÷ 19,9
 Rozsah odporů [kΩ]  20 - 650 (64 kroků)

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Všeobecně:

 Napájení  6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor,
 rozměr AA (IEC LR6)
 Displej  maticový LCD 320 x 240 bodů
 s možností podsvětlení
 Optická i akustická indikace  ano
 Automatické srovnávání výsledků měření
 s nastavitelnými  mezemi
 ano (lze vypnout)
 Paměť  až 2000 měření
 Připojení k PC  RS 232 a USB, volitelně Bluetooth
 Aut. vypínání  ano
 Třída ochrany  II (dvojitá izolace)
 Přepěťová kategorie  CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V
 Krytí  IP 40
 Rozměry  230 x 103 x 115 mm
 Hmotnost (bez baterií)  asi 1,37 kg
S připojením na PC S připojením na PC