Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

 • Kalibrační list
 • Skladem
 • Doprava zdarma
Eurotest XC MI 3152H 2,5kV - multifunkční revizní přístroj Zobrazit větší

Eurotest XC MI 3152H 2,5kV - multifunkční revizní přístroj

MI3152H

METREL

Vaše cena: 53 319,00 Kč bez DPH

64 515,99 Kčs DPH

Skladem do 2 dnů

Metrel MI 3152 H 2,5kV Eurotest XC  - multifunkční revizní přístroj

Špičkový multifunkční měřicí přístroj pro revize elektrických instalací

Popis: přechodový odpor, izolační odpor napětím až 2,5kV, proudové chrániče, impedance smyčky, sled fází, zemní odpor, test varistorů, výkon, harmonické, U, F, I TRMS, TN-TT, USB, akumulátor, automat, PC software Metrel ES Manager Basic.

Více informací

Metrel MI 3152 H 2,5kV Eurotest XC  - multifunkční revizní přístroj

Hlavní vlastnosti:
 • barevný dotykový displej
 • v paměti uložená tabulka charakteristik pojiste umožňuje automatické vyhodnocení měření
 • funkce "HELP" zobrazí na displeji schéma připojení přístroje k měřenému objektu
 • měření izolačních odporů napětím až 2,5 kV, diagnostický test stavu izolace - parametry PI a DAR
 • hodiny reálného času, paměť dat 8 GB; komunikace s PC přes RS 232, USB i přes vestavěný Bluetooth modul, PC software součástí dodávky, aplikace pro Android
 • AUTO SEQUENCE - automatické postupy měření v sítích TT / TN
 • velmi rozsáhlé příslušenství v základní sestavě
 • velmi malé rozměry 230 x 103 x 115 mm a hmotnost jen 1,60 kg včetňe napájecích článků
Jako rozšíření s podporou Bluetooth lze k tomuto přístroji použít MD 9273. Při společném použití tvoří tým pro měření dat z bezpečné vzdálenosti. MI 3152 může zaznamenávat náběhový proud z měření MD 9273 a zobrazovat data ve formě tabulky nebo grafu nebo je lze použít pro generování signálu 128 Hz, který může MD 9273 filtrovat a sledovat pro trasování kabelů. Když funguje jako vzdálená sonda, může odesílat data o proudu, napětí, výkonu a harmonických měřeních.

Funkce a vlastnosti přístroje:

Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 2500 V do hodnoty až 19,99 GΩ. Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu.

Diagnostika izolace
Měří a počítá polarizační index PI a dielektrický absorpční poměr DAR. 
Tyto parametry informují o stupni znečištění a vlhkosti izolace (např. u oleje v transformátoru) a o kvalitě dielektrika.

Měření spojitosti
Zkratový proud při měření spojitosti je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních vodičů. Lze nastavit mezní hodnotu přechodového odporu.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. EurotestXC v této funkci pracuje jako ohmmetr s měřicím proudem asi 7 mA.

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče typu AC, A, F, PRCD, PRCD-2p, PRCD-3p, PRCD-S, PRCD-S+, PRCD-K, EV RCD, MI RCD standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem a dotykové napětí bez vybavení chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu, měření úbytku napětí ΔU%
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!). Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení.
EurotestXC má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy
Přístroj umožňuje měřit třívodičovou metodou nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond! Dále lze měřit rezistivitu půdy.

Proud, unikající proud
Měří se klešťovým přístrojem; je zobrazována skutečná efektivní hodnota TRMS.

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 2500 V.

Výkon, účiník, celkové harmonické zkreslení, harmonické složky
P, S, Q, PF, THDu, THDi, h0 ÷ h11

Měření osvětlení
Osvětlení lze měřit pomocí externí sondy.

Lokátor
Slouží k vyhledávání vodičů, pojistek, k určování proudových okruhů apod. Jako vysílač slouží EurotestXC, jako přijímač bezdotyková sonda R10K (Lokátor).

Sled fází 
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Monitor napětí na svorkách
mi-3152-online-monitor-1    mi-3152-online-monitor-2
Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Grafická funkce HELP
mi-3152-help

Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti EurotestuXC lze ukládat výsledky měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software Metrel ES Manager v základní verzi, který je v češtině!

Další vlastnosti
- AUTO SEQUENCE®  - automaticky provádí výrobcem předdefinované měřicí postupy
- Automatické testy AUTO TT, AUTO TN rcd, AUTO TN
- EurotestXC má české menu.
- Port RS 232 i USB pro připojení k PC; data lze přenášet i pomocí vestavěného Bluetooth modulu.
- PC software EuroLink Pro v české verzi je součástí dodávky.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Aplikace EuroLink Android (volitelné příslušenství).
- Velmi malé rozměry a hmotnost.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.
- Testování dobíjecích stanic pro elektromobily pomocí EVSE adapteru A1532


Použití:

 • Meření a revize jednofázových i třífázových elektrických instalací
 • Měření izolačního odporu transformátorů, motorů, kabelů, strojů apod.
 • Sledování trendů izolačního odporu
 • Měření v sítích TT a TN


Použité normy:

 • Měření
  • EN 61557
 • Další normy použité pro měření
  • EC/EN/HD 60364-4-41
  • IEC/EN 61008
  • IEC/EN 61009
  • BS 7671
  • AS/NZ 3017
  • DIN 5032
 • Elektromagnetická kompatibilita
  • IEC/EN 61326-1
 • Bezpečnost
  • IEC/EN 61010-1
  • IEC/EN 61010-031
  • IEC/EN 61010-2-030
  • IEC/EN 61010-2-032


Rozsah dodávky:

 • Přístroj EurotestXC 2,5 kV MI 3152H
 • zásuvkový ovladač A1314 1,5 m
 • měřicí vodiče pro 2,5 kV, 2 x 1,5 m
 • Měřicí kabel 3 x 1,5 m
 • Síťový adaptér + 6 ks NiMH aku, typ AA
 • Měřicí hrot, 4 ks
 • Krokosvorka, 4 ks
 • Sada pro měření zemních odporů 20 m
 • kabel USB
 • kabel RS232 - PS/2
 • Brašna
 • Řemen
 • Licence pro základní PC software Metrel ES Manager
 • Dokumentace v češtině
 • Kalibrační list
 • Záruční list
 • Kartónový obal
Izolační odpor

 Rozsah

 0 ÷ 199,9 MΩ (Un ≤ 250 V)
 0 ÷ 999,9 MΩ (Un = 500 V, 1000 V)
 0 ÷ 19,99 GΩ (Un = 2500 V)

 Rozlišení [MΩ]  0,01   0,1   1   10
 Chyba měření  ± 5% z MH* až 20% z MH*... (dle měř. rozsahu a Un)
 Un   50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 2500 V 
 In  1 mA


Diagnostika izolace DAR, PI

 Rozsah 

 0,01 ÷ 9,99         10,0 ÷ 100,0

 Rozlišení [MΩ]  0,01   0,1 
 Chyba měření  ± 5% z MH* 

 

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

 Rozsah  0 ÷ 2500 V
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*
 Měřicí metoda   narůstajícím ss napětím se strmostí 500 V/s


Spojitost proudem 200 mA

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*... (R ≤ 19,99 Ω)
 ± 5% z MH*... (R > 19,99 Ω)
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 18 V, Ik ≥ 200 mA (pro R ≤ 2 Ω)


Spojitost malým proudem

 Rozsah [Ω]  0,0 ÷ 19,9    20 ÷ 1999
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 D)*
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 18 V, Ik ≤ 8,5 mA


Proudové chrániče - obecné údaje

 Jmenovitý proud [mA]  10; 15; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
 Typ proud. chrániče  AC, A, F, PRCD, PRCD-2p, PRCD-3p, PRCD-S, PRCD-S+, PRCD-K, EV RCD, MI RCD, standardní nebo selektivní


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

 Rozsah [V]  0,0 ÷ 19,9                     20,0 ÷ 99,9
 Chyba měření  (- 0 / +15 %) z MH ± 10 D*
 Měřicí proud   < 0,5 IΔN


Proudové chrániče - vypínací čas

 Rozsah [ms]  0 ÷ max. čas (závisí na typu chrániče a násobku IΔN)
 Chyba měření  ± 1 ms pro t ≤ 40 ms, ± 3 ms pro t > 40 ms


Proudové chrániče - vybavovací proud IΔ, vypínací čas při vybavovacím proudu tΔ a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

 Rozsah IΔ  0,2 ÷ 1,1 / 1,5 / 2,2  IΔN (závisí na typu chrániče a IΔN)
 Rozsah tΔ [ms] při IΔ  0 ÷ 300
 Rozsah Ud [V] při IΔ  0,0 ÷ 19,9   20 ÷ 99,9


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Jmenovité napětí / f  93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V /  45 ÷ 65 Hz


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud bez vybavení proudového chrániče

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Jmenovité napětí / f  93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V /  45 ÷ 65 Hz


Skutečná impedance sítě a zkratový proud, úbytek napětí ΔU%

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 199 kA
 Úbytek napětí  0,0 ÷ 99,9 %
 Jmenovité napětí   93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V, 321 V ÷ 485 V /  45 ÷ 65 Hz


Zemní odpor (třívodičová metoda)

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 9999
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)*
 Aut. test odporu sond  ano


Zemní odpor (dva klešťové přístroje)

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99     20,0 ÷ 30,0     30,1 ÷ 39,9
 Chyba měření  ± (10% z MH + 10 D)*     ± 20% z MH*     ± 30% z MH* 


Rezistivita půdy

 Rozsah [Ωm]  0,0 Ωm ÷ 9999 kΩm
 Chyba měření  ± 5% z MH* až  ± 20% z MH* dle měř. rozsahu


Sled fází

 Zobrazený výsledek  1.2.3 nebo 3.2.1
 Jmenovité napětí [V]  100 ÷ 550


Napětí a kmitočet

 Rozsah, chyba měření  0 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*
 Rozsah, chyba měření  0,00 ÷ 499,9 Hz      ± (0,2 % z MH + 1 D)*


Napětí - monitor napětí na svorkách

 Rozsah, chyba měření  10 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*


AC TRMS proud a unikající proud pomocí proudových kleští A 1018

 Rozsah [mA]  0,0 ÷ 99,9     100 ÷ 999     1,00 A ÷ 19,99 A
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)*   (I  < 100 mA)
 ± (3% z MH + 3 D)*   (I = 100 ÷ 999 mA)
 ± 3% z MH*   (I > 1 A)


AC/DC TRMS proud pomocí proudových kleští A 1391

 Rozsah [A]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 299,9
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*   (I  < 2 A)
 ± 3%*   (I = 2 ÷ 39,9 A)
 ± (3% z MH + 5 D)*   (I > 40 A)


Výkon, účiník, celkové harmonické zkreslení, harmonické složky

 Výkon (P, S, Q)  0,00 W (VA, VAr) ÷ 99,9 kW (kVA, kVAr)
 Účiník  -1,00 ÷ 1,00
 Harmonické složky napětí  0,1 V ÷ 500 V
 Celkové harmonické
 zkreslení THD napětí
 0,1 % ÷ 99,9 %
 Harmonické složky a
 celkové harm. zkreslení
 THD proudu
 0,00 A ÷ 199,9 A

 

Osvětlení

 Rozsah [lux]  0,01 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
 Chyba měření (sonda B)  ± (5% z MH + 2 D)*  (< 20 lux)
 ± 5% z MH*  (≥ 20 lux)
 Chyba měření (sonda C)  ± (10% z MH + 3 D)*  (< 20 lux)
 ± 10% z MH*  (≥ 20 lux)

 * MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Lokátor - hledání vodičů, sledování proudových okruhů apod.

 Princip  Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač R10K (Lokátor)
 jej vyhledává. Pracuje v instalaci pod napětím.Všeobecně:

 Napájení  6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor,
 rozměr AA (IEC LR6)
 Displej  dotykový TFT 480 x 272 px
 Optická i akustická indikace  ano
 Automatické srovnávání výsledků  měření
 s nastavitelnými  mezemi
 ano (lze vypnout)
 Aut. vypínání  ano
 Interní paměť  8 GB
 Připojení k PC  RS 232, USB, Bluetooth
 Třída ochrany  II (dvojitá izolace)
 Přepěťová kategorie  CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V
 Krytí  IP 40
 Rozměry  230 x 103 x 115 mm
 Hmotnost (bez baterií)  asi 1,35 kg