Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

Eurotest Combo MI 3125 BT - sdružený revízní přístroj

MI3125BT

METREL

Vaše cena: 30 258,00 Kč bez DPH

36 612,18 Kčs DPH

Skladem

Metrel Eurotest Combo MI 3125BT

Špičkový kompaktní multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6


Popis: PRO, IZO, RCD AC, A, F, B, B +; LOOP, LMO, RS 232, USB, BT, akumulátory

Více informací

Metrel Eurotest Combo MI3125BT

Použití:

Měření spojitosti
Zkratový proud > 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor měřicích  vodičů.
Možnost měření malým proudem asi 7 mA; slouží k "propískávání" obvodů, běžnému měření odporů apod.

Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MΩ.

Měření proudových chráničů
Lze měřit proudové chrániče typu AC, A a F (model MI3125BT i typu B a B+) standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky I?N: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud I? postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i  zkratový proud. Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez jeho vybavení.
EurotestCOMBO má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.

Měření úbytku napětí
Slouží ke zjištění, zda při max. zátěži neklesne napětí v instalaci pod povolenou hodnotu.

Měření zemních odporů
Zemní odpory se měří třívodičovou metodou.

Sled fází, napětí, kmitočet
Přístroj indikuje sled fází, měří skutečnou efektivní hodnotu napětí a kmitočet.

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Online monitor napětí a svorek 
Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC (jen model MI 3125BT)
Do paměti přístroje lze uložit až 1700 měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink Pro, který je v češtině.

Další vlastnosti
- Nastavitelné mezní hodnoty umožňují automatické vyhodnocování výsledků měření.
- Jen model MI 3125BT: komunikace s PC přes porty RS 232,USB i přes vestavěný Bluetooth modul; aplikace pro Android
- Grafický displej rozlišením 128x64 bodů.
Grafická funkce HELP zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu, příp.další informace.
- PC software EuroLink Pro v české verzi je součástí dodávky. Verze Pro Plus umožňuje proti verzi Pro navíc vytvořit revizní zprávu.
- EurotestCOMBO má české menu.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Velmi malé rozměry a hmotnost jen 1,2 kg včetně napájecích článků.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.


Použití:

 • Prvotní a periodické testování elektrických instalací
 • Testování jedno- nebo více-fázových soustav
 • Testování TT a TN systémů


Normy:

 • Funkce:
  • EN615557
 • Další normy:
  • IEC/EN 60364
  • EN 61008
  • EN 61009
  • EN 60755
  • BS 7671
  • AS/NZ 3760
  • CEI 64.8
  • HD 384
  • VDE 0413
 • EMC kompatibilita:
  • EN 61326
 • Bezpečnost:
  • EN 61010-1
  • EN 61010-031

Rozsah dodávky:

 • Přístroj EurotestCOMBO MI 3125 BT
 • Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek
 • Kabel pro měření v síťových zásuvkách
 • Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů
 • NiMH akumulátor, 6 ks
 • Měřicí hrot, 3 ks
 • Krokosvorka, 3 ks
 • Sada řemenů
 • Kabel RS 232 / PS 2
 • Kabel USBPC
 • PC SW Eurolink PRO, na stiahnutie zadarmo TU (potrebná registrácia)
 • PC Software Metrel ES Manager, na stiahnutie zadarmo TU (potrebná registrácia)
 • Kalibrační list
 • Záruční list
 • Kartónový obal

Rozsah dodávky EurotestCOMBO

Obj. číslo:

MI 3125 MI 3125BT
Přístroj EurotestCOMBO ano ano
Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek ano ano
Kabel pro měření v síťových zásuvkách ano ano
Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů ano ano
NiMH akumulátor, 6 ks ano ano
Měřicí hrot, 3 ks ano ano
Krokosvorka, 3 ks ano ano
Sada řemenů ano ano
Kabel RS 232 -PS/2 - ano
Kabel USB - ano
CD Metrel (s anglickou dokumentací a vícejazyčným - včetně české verze - programem pro PC EuroLink Pro) - ano
CD Metrel s anglickou dokumentací k přístroji ano -
Tištěný návod k používání přístroje v češtině ano ano
Příloha k návodu k používání v češtině, kalibrační list od výrobce v češtině, záruční list, kartónový obal ano ano


Technické paramtry:

Izolační odpor

Rozsah [MΩ] 0 ÷ 999 (Un ≥ 500 V)    0 ÷ 199,9 (Un ≤ 250 V)
Rozlišení [MΩ] 0,01   0,1   1
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 20 MΩ)
Un 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
In ≥ 1 mA


Spojitost proudem ±200 mA

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 19,99 Ω)
Un, Ik Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≥ 200 mA


Vodivé spojení proudem 7 mA

Rozsah [Ω] 0,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Un, Ik Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≤ 8,5 mA


Zemní odpor

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Aut. test odporu sond ano


Proudové chrániče - obecné údaje

Jmenovitý proud [mA] 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče AC, A, F (MI 3125BT i typy B, B+), standardní a selektivní


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

Rozsah [V] 0,0 ÷ 99,9
Chyba měření (- 0 / +15 %) z MH ± 10 D... (0 ÷ 19,9 V)
Měřicí proud < 0,5 I?N


Proudové chrániče - vypínací čas

Rozsah - standard. FI [ms] 0 ÷ 300 (½ I?N, I?N)    0 ÷ 150 (2 I?N)    0 ÷ 40 (5 I?N)
Rozsah - selektivní FI [ms] 0 ÷ 500 (½ I?N, I?N)    0 ÷ 200 (2 I?N)    0 ÷ 150 (5 I?N)
Chyba měření ± 1 ms ...(0 ÷ 40 ms)


Proudové chrániče standardní - vybavovací proud I?, vypínací čas při vybavovacím proudu t? a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

Rozsah I? 0,2 I?N÷ (1,1 až 2,2 I?N) - dle typu a I?N proud. chrániče
Rozsah t? [ms] při I? 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při I? 0,0 ÷ 99,9


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 999   1,00k ÷ 9,99k
Chyba měření Z ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 93 ÷ 266 V / 45÷ 65 Hz

Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud - měření bez vybavení proudového chrániče

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 999   1,00k ÷ 9,99k
Chyba měření Z ± (5% z MH + 10 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 93 ÷ 2660 V / 45÷ 65 Hz


Skutečná impedance sítě a zkratový proud

Rozsah [Ω] 0 ÷ 9,99 kΩ
Rozlišení [Ω] 0,01   0,1   1   10
Chyba měření Z ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 199 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 93 ÷ 485 V / 45÷ 65 Hz

Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Sled fází

Zobrazený výsledek 1.2.3 nebo 3.2.1.
Rozsah napětí/kmitočtu 100 ÷ 550 V / 14 ÷ 500 Hz

 

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření 0 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření 0,00 ÷ 499,9 Hz      ± (0,2% z MH + 1 D)*

 

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Všeobecně:

Napájení 6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, rozměr AA (IEC LR6)
Displej maticový LCD 128 x 64 bodů
s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť (jen model MI 3125BT) až 1700 měření
Připojení k PC (jen model MI 3125BT) RS 232, USB, Bluetooth
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V
Krytí IP 40
Rozměry 140 x 80 x 230 mm
Hmotnost (bez baterií) 1,00 kg
S připojením na PC S připojením na PC