Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

Sleva!
 • Prodej ukončen
 • Doprava zdarma
Metrel Eurotest 61557 EU - MI2086EU - sdružený revízní přístroj Zobrazit větší

Eurotest 61557 EU - MI 2086 EU - sdružený revízní přístroj

MI 2086 EU

METREL

Výroba přístroje Eurotest 61557 je ukončena

EUROTEST 61557 EU - MI2086EU

Měření: přechodový odpor, izolační odpor, proudovo chrániče, Impedance smyčky, sled fází, zemní odpor, výkon, harmonická analýza, RS232, kleště A1018 + profi Software

Výroba přístroje Eurotest 61557 je ukončena

Více informací

EUROTEST 61557EU - MI2086EU

špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Pokročilý multifunkční digitální měřicí přístroj pro testování bezpečnosti elektrických instalací v souladu s normou IEC / EN 61557. Nejprodávanější zkušební přístroj pro instalaci v Evropě!

Verze Euro Set má oproti verzi Standard Set rozšířené příslušenství v rozsahu dodávky. Vlastní přístroj jako takový je stejný.

Univerzálny multitester pro revize rozvodů nn. Verze EURO Set. Navíc nízkorozsahové pr. kleště (A1018), měřicí šňůra 4m (A1012) a plně funkční program Euro Link-Pro (A1052); určeno k měření izolačních odporů, přechodových odporů a spojitosti, impedance ochranné smyčky, zkratového proudu, impedance sítí, sledu fází, vyhledávání závad jna instalaci, výkonu, účiníku, energie, TRMS proudu, harmonických složek napětí a proudu, napětí a frekvence sítí, vypínacího času proudových chráničů, dotykového napětí, vybavovacího rozdílového proudu, proudových chráničů, odporu uzemnění a měrného odporu půdy, varistorů napěťových ochran, záznamu síťového napětí.

Metrel MI 2086 Eurotest 61557 umožňuje provádět všechna nezbytná bezpečnostní měření v elektrických instalacích spolu s řadou dalších měřicích funkcí včetně měření proudu TRMS, měření zemního odporu a měření čtyřvodičové měrného odporu půdy, pojistky umístění obvodů a měření činného výkonu / reaktivní a harmonické 1-fáze, která z něj činí jeden z nejvíce univerzální zařízení na našem trhu. Každý typ měření má vlastní nápovědu s popisem připojení měřiče k obvodu. Všechny výsledky měření lze uložit do paměti a odeslat pomocí programu Eurolink PRO do počítače pro další zpracování a tisk protokolu měření. MI 61557 2086 EuroTest je schopný měřit průchodnost, izolace, RCD, impedanci smyčky linky / zkrat napětí, frekvence, odporu, zem a sled fází požadavků normy EN 61557.

Metrel logo        Největší výběr přístrojů Metrel a také možnost jejich srovnání ZDE

Funkce a vlastnosti přístroje:

Měření přechodových odporů, vodivé spojení
Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních vodičů. Lze nastavit meze pro min. hodnotu přechodového odporu.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. Eurotest 61557 v této funkci pracuje jako ohmmetr s měřicím proudem < 7 mA.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy

Přístroj má rozsáhlé možnosti měření zemních odporů: umožňuje měřit čtyřvodičovou metodou, čtyřvodičovou metodou + jedním klešťovým přístrojem bez rozpojování měřeného obvodu nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond. Dále lze měřit rezistivitu půdy.


Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MΩ. Je možné nastavit mez pro min. hodnotu izolačního odporu.

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče (dále jen FI) typu AC nebo A standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI.
Eurotest 61557 má navíc speciální funkci pro měření  zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI. Toto měření je prováděno po dobu několika desítek sekund; během této doby přístroj naměří velké množství údajů, které jsou následně zpracovány, vyhodnoceny a výsledkem celého procesu je zobrazený změřený odpor. Tento postup zaručuje velmi dobrou opakovatelnost a použitelnost změřené hodnoty!

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i činný odpor, indukční odpor a samozřejmě i zkratový proud. Dále měří dotykové napětí při zkratovém proudu.
Při měření skutečné impedance je brán v úvahu fázový posuv mezi napětím a proudem, tj. vliv indukčního odporu vinutí transformátorů, motorů apod. V důsledku toho je výsledek měření přesnější, stabilnější a lépe vypovídá o skutečných poměrech v měřeném obvodu. 

Pomocí adaptéru A 1143 lze měřit impedanci poruchové smyčky a sítě s velmi vysokou přesností při rozlišení 0,1 mΩ.

Odpor smyčky N-PE a zkratový proud

Sled fází 
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Proud pomocí kleští a špičkový proud
Přístroj měří skutečnou efektivní hodnotu proudu a dále špičkovou hodnotu proudu (např. rozběhový proud motoru).

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Lokátor
Slouží k určování proudových okruhů, vyhledávání pojistek apod. Jako vysílač slouží Eurotest 61557, jako přijímač bezdotyková sonda "Lokátor".

Výkon, energie
Lze měřit jednofázový výkon (W, VA, VAr, cos φ) a energii (nastavitelný časový interval 1 minuta až 25 hodin).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Harmonická analýza napětí a proudu
Měří celkové harmonické zkreslení THD a zobrazuje liché harmonické až do 21. harmonické!

Měření osvětlení
Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti Eurotestu 61557 lze uložit až 1000 výsledků měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného softwareEuroLink, který je v češtině. Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a přenést ji do Eurotestu 61557. Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.

Grafická funkce HELP
Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

Všeobecně:

Napájení 4 x 1,5 V alkalická baterie IEC LR14
Displej maticový LCD s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť 500 až 1000 měření
Připojení k PC RS 232
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 300 V nebo CAT II / 600 V
Krytí IP 44
Rozměry 265 x 110 x 185 mm
Hmotnost (včetně baterií) asi 2,1 kg

Rozsah dodávky:

 • Přístroj MI 2086 EUROTEST 61557
 • Plug commander (pro měření v síťových zásuvkách bez potřeby "třetí" ruky)
 • Univerzální měřicí kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek
 • Vodič pro připojení sondy (umožňuje připojení pomocné sondy při měření dotykového napětí)
 • Klešťový přístroj pro měření malých proudů A 1018 je univerzální pro veškerá měření proudů včetně unikajících; slouží také jako přijímací kleště při měření zemních odporů
 • Krokosvorka, 1 ks
 • Měřicí hrot, 2 ks
 • Kabel RS 232 pro propojení s počítačem
 • PC software EuroLink Pro pro Windows 2000/XP/Vista/7
 • Textilní brašna na přístroj
 • Řemen, 2 ks
 • Tištěná stručná uživatelská příručka v češtině
 • Tištěný návod k používání přístroje  v češtině
 • Kalibrační list
 • Záruční list
 • Kartónový obal

Technické parametry:

Izolační odpory

Rozsah [MΩ]

0 ÷ 1000 (Un ≥ 250 V)    0 ÷ 200 (Un < 250 V)

Rozlišení [MΩ]

0,001   0,01   0,1   1

Chyba měření

± (2% z MH + 2 D)*... (0 ÷ 200 MΩ)

Un 

50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V

In

1 mA

Přechodové odpory (jednotlivé měření)

Rozsah [Ω]

0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999

Chyba měření

± (2% z MH + 2 D)*... (0 ÷ 19,99 Ω)

Un, Ik

Un = 4 ÷ 7 V, Ik > 200 mA

Vodivé spojení (trvalé měření)

Rozsah [Ω]

0,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999

Chyba měření

± (3% z MH + 3 D)*

Un, Ik

Un = 4 ÷ 7 V, Ik < 7 mA

Zemní odpory (čtyřvodičová metoda nebo čtyřvodičová metoda + jedny kleště)

Rozsah [kΩ]

0 ÷ 20

Rozlišení [Ω]

0,01   0,1   1   10

Chyba měření

± (2% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 2 kΩ)

Aut. test odporu sond

ano

Zemní odpory (dva klešťové přístroje)

Rozsah [Ω]

0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 100,0  

Chyba měření

± (10% z MH + 2 D)*    ± (20% z MH)* 

Rezistivita půdy

Rozsah [kΩm]

0 ÷ 2000  

Rozlišení [Ωm]

0,01   0,1   1   10   0,1k   1k

Zobrazený údaj

ρ = 2πaRe  (a je nastavitelné v rozsahu 1 ÷ 30 m)

Proudové chrániče - obecné údaje

Jmenovitý proud [mA]

10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)

Typ proud. chrániče

AC nebo A, standardní nebo selektivní

Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

Rozsah [V]

0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 100

Rozlišení [V]

 0,01    0,1

Chyba měření

(- 0 / +10 %) z MH ± 0,2V   (- 0 / +10 %) z MH 

Měřicí proud 

< 0,5 I∆N

Proudové chrániče - zemní odpor / odpor ochranné smyčky bez vybavení chrániče

Princip měření

s pomocnou sondou / bez pomocné sondy

Rozsah [Ω]

 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999   2,00 ÷ 10,00 k

Chyba měření

± (5% z MH + 0,05V / I∆N + 0,2Ω)

Měřicí proud 

< 0,5 I∆N

Proudové chrániče - vypínací čas

Rozsah - standard. FI [ms]

0 ÷ 300 (1 I∆N, I∆N)    0 ÷ 150 (2 I∆N)    0 ÷ 40 (5 I∆N)

Rozsah - selektivní FI [ms]

0 ÷ 500 (1 I∆N, I∆N)    0 ÷ 200 (2 I∆N)    0 ÷ 150 (5 I∆N) 

Chyba měření

± 3 ms 

Proudové chrániče standardní - vybavovací proud I∆, vypínací čas při vybavovacím proudu t∆ a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

Rozsah I∆

(0,2 ÷1,1)  I∆N

Rozsah t∆ [ms] při I∆

0 ÷ 300

Rozsah Ud [V] při I∆

0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 100 

Skutečná impedance ochranné smyčky a zkratový proud

Rozsah Z, R, Xl [Ω]

0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999

Chyba měření

± (2% z MH + 3 D)*

Rozsah zkrat. proudu

0,06 A ÷ 24,4 kA

Jmenovité napětí 

100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz

Měřicí proud max. 23 A / 10 ms (při 230 V)

Skutečná impedance sítě a zkratový proud

Rozsah Z, R, Xl [Ω]

0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999

Chyba měření

± (2% z MH + 3 D)*

Rozsah zkrat. proudu

0,06 A ÷ 42,4 kA

Jmenovité napětí 

100 ÷ 440 V   45 ÷ 65 Hz

Měřicí proud max. 40 A / 10 ms (při 400 V)

Sled fází

Zobrazený výsledek

1.2.3 nebo 2.1.3

Jmenovité napětí [V]

100 ÷ 440

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření

0 ÷ 440 V      ± (2% z MH + 2 D)*

Rozsah, chyba měření

45,0 ÷ 65,0 Hz      ± 0,2 Hz 

Proud pomocí klešťového přístroje (TRMS), špičkový proud

Rozsah [A]

0 ÷ 200   (0 ÷ 280 špičkový proud)

Rozlišení

0,1   1 mA   0,01   0,1   1 A

Chyba měření

± (5% z MH)*... (0 ÷ 100 A)

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

Rozsah [V]

50 ÷ 1000

Chyba měření

± (5% z MH + 10 V)*

Měřicí metoda 

narůstajícím ss napětím se strmostí 500 V/s

Osvětlení - sonda typu B

Rozsah [lux]

0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k

Chyba měření

± (5% z MH + 2 D)*

Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class B
Kosinová chyba < 2,5% pro úhel dopadu do ± 85°.
Spektrální chyba < 3,8% dle křivky CIE

Osvětlení - sonda typu C

Rozsah [lux]

0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k

Chyba měření

± (10% z MH + 3 D)*

Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class C
Kosinová chyba < 3% pro úhel dopadu do ± 85°.


Lokátor - hledání pojistek, sledování proudových okruhů apod.

Princip

Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač (Lokátor) jej vyhledává. Pracuje v instalaci bez napětí i pod napětím.

Výkon - jednofázový, proud měřen pomocí kleští

Rozsah

5 ÷ 88 k   W/VA/Var

Rozlišení

0,1   1    0,01 k   0,1 k   W/VA/Var

Chyba měření 

± (7% z MH + 1 D)*

Rozasah cos φ

0,00 ÷ 1,00

Energie

Rozsah

0 ÷ 2000 kWh

Chyba měření 

± (7% z MH + 1 D)*

Harmonická anylýza (napětí a proud)

Zobrazené složky

liché až do 21. harmonické

Rozsah každe složky

0,0  ÷ 100,0 %

Rozsah zkreslení (THD)

0,0  ÷ 100,0 %

Chyba měření

± (5% z MH + 5 D)*

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

S připojením na PC S připojením na PC