Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

Sleva!
 • Prodej ukončen
 • Doprava zdarma
Metrel Eurotest 61557 ST - MI2086ST - sdružený revízní přístroj Zobrazit větší

Eurotest 61557 ST - MI 2086 ST - sdružený revízní přístroj

MI 2086 ST

METREL

Výroba přístroje 61557 je ukončena

EUROTEST 61557 ST - MI2086ST


Měření: přechodový odpor, izolační odpor, proudovo chrániče, Impedance smyčky, sled fází, zemní odpor, výkon, harmonická analýza, RS232, Euro Link Lite SW

Výroba přístroje Eurotest 61557 je ukončena

Více informací

EUROTEST 61557ST - MI2086ST

špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Pokročilý multifunkční digitální měřicí přístroj pro testování bezpečnosti elektrických instalací v souladu s normou IEC / EN 61557. Nejprodávanější zkušební přístroj pro instalaci v Evropě!

Verze Standard Set má oproti verzi Euro Set méně příslušenství v rozsahu dodávky. Vlastní přístroj jako takový je stejný.

Univerzálny multitester pro revize rozvodů nn. Verze Standard Set se základním PC programem neumožňujícím tisk protokolů; měření izolačního odporu, přechodových odporů a spojitosti, impedance ochranné smyčky, zkratového proudu, impedance smyčky, sledu fází, vyhledávání závad na instalacích, výkonu, účiníku, energie, proudu TRMS, harmonických složek napětí a proudu, napětí a kmitočtu sítě, vypínacího času proudových chráničů, dotykového napětí, odporu uzemnění a měrného odporu půdy, varistorů napěťových ochran.

Metrel MI 2086 Eurotest 61557 umožňuje provádět všechna nezbytná bezpečnostní měření v elektrických instalacích spolu s řadou dalších měřicích funkcí včetně měření proudu TRMS, měření zemního odporu a měření čtyřvodičové měrného odporu půdy, pojistky umístění obvodů a měření činného výkonu / reaktivní a harmonické 1-fáze, která z něj činí jeden z nejvíce univerzální zařízení na našem trhu. Každý typ měření má vlastní nápovědu s popisem připojení měřiče k obvodu. Všechny výsledky měření lze uložit do paměti a odeslat pomocí programu Eurolink PRO do počítače pro další zpracování a tisk protokolu měření. MI 61557 2086 EuroTest je schopný měřit průchodnost, izolace, RCD, impedanci smyčky linky / zkrat napětí, frekvence, odporu, zem a sled fází požadavků normy EN 61557.

Metrel logo        Největší výběr přístrojů Metrel a také možnost jejich srovnání ZDE

Funkce a vlastnosti přístroje:

Měření přechodových odporů, vodivé spojení
Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních vodičů. Lze nastavit meze pro min. hodnotu přechodového odporu.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. Eurotest 61557 v této funkci pracuje jako ohmmetr s měřicím proudem < 7 mA.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy

Přístroj má rozsáhlé možnosti měření zemních odporů: umožňuje měřit čtyřvodičovou metodou, čtyřvodičovou metodou + jedním klešťovým přístrojem bez rozpojování měřeného obvodu nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond. Dále lze měřit rezistivitu půdy.


Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MΩ. Je možné nastavit mez pro min. hodnotu izolačního odporu.

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče (dále jen FI) typu AC nebo A standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI.
Eurotest 61557 má navíc speciální funkci pro měření  zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI. Toto měření je prováděno po dobu několika desítek sekund; během této doby přístroj naměří velké množství údajů, které jsou následně zpracovány, vyhodnoceny a výsledkem celého procesu je zobrazený změřený odpor. Tento postup zaručuje velmi dobrou opakovatelnost a použitelnost změřené hodnoty!

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i činný odpor, indukční odpor a samozřejmě i zkratový proud. Dále měří dotykové napětí při zkratovém proudu.
Při měření skutečné impedance je brán v úvahu fázový posuv mezi napětím a proudem, tj. vliv indukčního odporu vinutí transformátorů, motorů apod. V důsledku toho je výsledek měření přesnější, stabilnější a lépe vypovídá o skutečných poměrech v měřeném obvodu. 
Pomocí adaptéru A 1143 lze měřit impedanci poruchové smyčky a sítě s velmi vysokou přesností při rozlišení 0,1 mΩ.

Odpor smyčky N-PE a zkratový proud

Sled fází 
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Proud pomocí kleští a špičkový proud
Přístroj měří skutečnou efektivní hodnotu proudu a dále špičkovou hodnotu proudu (např. rozběhový proud motoru).

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Lokátor
Slouží k určování proudových okruhů, vyhledávání pojistek apod. Jako vysílač slouží Eurotest 61557, jako přijímač bezdotyková sonda "Lokátor".

Výkon, energie
Lze měřit jednofázový výkon (W, VA, VAr, cos φ) a energii (nastavitelný časový interval 1 minuta až 25 hodin).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Harmonická analýza napětí a proudu
Měří celkové harmonické zkreslení THD a zobrazuje liché harmonické až do 21. harmonické!

Měření osvětlení
Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti Eurotestu 61557 lze uložit až 1000 výsledků měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného softwareEuroLink, který je v češtině. Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a přenést ji do Eurotestu61557. Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.

Grafická funkce HELP
Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

Všeobecně:

 Napájení  4 x 1,5 V alkalická baterie IEC LR14
 Displej  maticový LCD s možností podsvětlení
 Optická i akustická indikace  ano
 Automatické srovnávání výsledků měření
 s nastavitelnými mezemi
 ano (lze vypnout)
 Paměť  500 až 1000 měření
 Připojení k PC  RS 232
 Aut. vypínání  ano
 Třída ochrany  II (dvojitá izolace)
 Přepěťová kategorie  CAT III / 300 V nebo CAT II / 600 V
 Krytí  IP 44
 Rozměry  265 x 110 x 185 mm
 Hmotnost (včetně baterií)

 asi 2,1 kg

 Rozsah dodávky:

 • Přístroj MI 2086 ST - EUROTEST 61557
 • Plug commander (pro měření v síťových zásuvkách bez potřeby "třetí" ruky)
 • Univerzální měřicí kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek
 • Krokosvorka, 1 ks
 • Měřicí hrot, 2 ks
 • Kabel RS 232 pro propojení s počítačem
 • PC software EuroLink Lite pro Windows 2000/XP/Vista/7
 • Textilní brašna na přístroj
 • Řemen, 2 ks
 • Tištěná stručná uživatelská příručka v češtině
 • Tištěný návod k používání přístroje v češtině
 • Kalibrační list
 • Záruční list
 • Kartónový obal

Technické parametry:

Izolační odpory

 Rozsah [MΩ]  0 ÷ 1000 (Un ≥ 250 V)    0 ÷ 200 (Un < 250 V)
 Rozlišení [MΩ]  0,001   0,01   0,1   1
 Chyba měření  ± (2% z MH + 2 D)*... (0 ÷ 200 MΩ)
 Un, In  Un = 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V, In = 1 mA


Přechodové odpory (jednotlivé měření)

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
 Chyba měření  ± (2% z MH + 2 D)*... (0 ÷ 19,99 Ω)
 Un, Ik  Un = 4 ÷ 7 V, Ik > 200 mA


Vodivé spojení (trvalé měření)

 Rozsah [Ω]  0,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*
 Un, Ik  Un = 4 ÷ 7 V, Ik < 7 mA


Zemní odpory (čtyřvodičová metoda nebo čtyřvodičová metoda + jedny kleště)

 Rozsah [kΩ]  0 ÷ 20
 Rozlišení [Ω]  0,01   0,1   1   10
 Chyba měření  ± (2% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 2 kΩ)
 Aut. test odporu sond  ano


Zemní odpory (dva klešťové přístroje)

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 100,0  
 Chyba měření  ± (10% z MH + 2 D)*       ± (20% z MH)*


Rezistivita půdy
<

 Rozsah [kΩm]  0 ÷ 2000  
 Rozlišení [Ωm]  0,01   0,1   1   10   0,1k   1k
 Zobrazený údaj>  ρ= 2πaRe   (a je nastavitelné v rozsahu 1 ÷ 30 m)


Proudové chrániče - obecné údaje

 Jmenovitý proud [mA]  10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
 Typ proud. chrániče  AC nebo A, standardní nebo selektivní


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

 Rozsah [V]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 100
 Rozlišení [V]  0,01    0,1
 Chyba měření  (- 0 / +10 %) z MH ± 0,2V   (- 0 / +10 %) z MH 
 Měřicí proud   < 0,5 IΔN


Proudové chrániče - zemní odpor / odpor ochranné smyčky bez vybavení chrániče

 Princip měření  s pomocnou sondou / bez pomocné sondy
 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999   2,00 ÷ 10,00 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 0,05V / IΔN + 0,2Ω)
 Měřicí proud   < 0,5 IΔN


Proudové chrániče - vypínací čas

 Rozsah - standard. FI [ms]  0 ÷ 300 (½ IΔN, IΔN)    0 ÷ 150 (2 IΔN)    0 ÷ 40 (5 IΔN)
 Rozsah - selektivní FI [ms]  0 ÷ 500 (½ IΔN, IΔN)    0 ÷ 200 (2 IΔN)    0 ÷ 150 (5 IΔN) 
 Chyba měření  ± 3 ms 


Proudové chrániče standardní - vybavovací proud IΔ, vypínací čas při vybavovacím proudu
a dotykové napětí Ud při vybavovacím proudu

 Rozsah IΔ  (0,2 ÷1,1)  IΔN
 Rozsah tΔ [ms] při IΔ  0 ÷ 300
 Rozsah Ud [V] při IΔ  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 100 


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

 Rozsah Z, R, Xl [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999
 Chyba měření  ± (2% z MH + 3 D)*
 Rozsah zkrat. proudu  0,06 A ÷ 24,4 kA>
 Jmenovité napětí   100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz

Měřicí proud max. 23 A / 10 ms (při 230 V)

Skutečná impedance sítě a zkratový proud

 Rozsah Z, R, Xl [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999
 Chyba měření  ± (2% z MH + 3 D)*
 Rozsah zkrat. proudu  0,06 A ÷ 42,4 kA
 Jmenovité napětí   100 ÷ 440 V   45 ÷ 65 Hz

Měřicí proud max. 40 A / 10 ms (při 400 V)

Velmi přesné měření skutečné impedance sítě/smyčky a zkrat. proudu pomocí adaptéru A 1143

 Rozsah  0,0 ÷ 199,9 mΩ    200 ÷ 1999 mΩ
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 mΩ)*
 Rozsah napětí  90 ÷ 530 V / 50 Hz

Měřicí proud max. 154 A / 10 ms (při 230 V),  max. 267 A / 10 ms (při 400 V)

Sled fází

 Zobrazený výsledek  1.2.3 nebo 2.1.3
 Jmenovité napětí [V]  100 ÷ 440


Napětí a kmitočet

 Rozsah, chyba měření  0 ÷ 440 V      ± (2% z MH + 2 D)*
 Rozsah, chyba měření  45,0 ÷ 65,0 Hz      ± 0,2 Hz 


Proud pomocí klešťového přístroje (TRMS), špičkový proud

 Rozsah [A]  0 ÷ 200   (0 ÷ 280 špičkový proud)
 Rozlišení  0,1   1 mA   0,01   0,1   1 A
 Chyba měření  ± (5% z MH)*... (0 ÷ 100 A)


Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

 Rozsah [V]  50 ÷ 1000
 Chyba měření  ± (5% z MH + 10 V)*
 Měřicí metoda   narůstajícím ss napětím se strmostí 500 V/s


Osvětlení - sonda typu B

 Rozsah [lux]  0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 2 D)*

Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class B
Kosinová chyba < 2,5% pro úhel dopadu do ± 85°.
Spektrální chyba < 3,8% dle křivky CIE

Osvětlení - sonda typu C

 Rozsah [lux]  0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
 Chyba měření  ± (10% z MH + 3 D)*

Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class C
Kosinová chyba < 3% pro úhel dopadu do ± 85°.

Lokátor - hledání pojistek, sledování proudových okruhů apod.

 Princip  Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač
 (Lokátor) jej vyhledává.
 Pracuje v instalaci bez napětí i pod napětím.


Výkon - jednofázový, proud měřen pomocí kleští

 Rozsah  5 ÷ 88 k   W/VA/Var
 Rozlišení  0,1   1    0,01 k   0,1 k   W/VA/Var
 Chyba měření   ± (7% z MH + 1 D)*
 Rozsah cos φ  0,00 ÷ 1,00


Energie

 Rozsah  0 ÷ 2000 kWh
 Chyba měření   ± (7% z MH + 1 D)*


Harmonická analýza (napětí a proud)

 Zobrazené složky  liché až do 21. harmonické
 Rozsah každe složky  0,0  ÷ 100,0 %
 Rozsah zkreslení (THD)  0,0  ÷ 100,0 %
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)*

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

S připojením na PC S připojením na PC