Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

 • Novinka
 • Kalibrační list
 • Doprava zdarma
HT Instruments PVCHECKs-PRO - přístroj pro revize FV instalací 1,500V and 40A Zobrazit větší

HT Instruments PVCHECKs-PRO - přístroj pro revize FV instalací 1,500V and 40A

HV00PVPR

8052870673619

HT INSTRUMENTS

Vaše cena: 97 000,00 Kč bez DPH

117 370,00 Kčs DPH

Skladem do 14 dnů

HT Instruments PVCHECKs-PRO - Přístroj pro revize fotovoltaických instalací 1,500V and 40A

Multifunkční přístroj PV CHECKs-PRO umožňuje rychlou a bezpečnou kontrolu jak na jednoplošných (SF), tak na bifaciálních (BF) fotovoltaických systémech (DC), stejně jako ovládacích prvků na pracovních modulů / řetězců v souladu s normou IEC / EN62446 .

Multifunkční tester pro revize FV instalací do 1500V / 40A schopen provést následující měření:
• Měření izolace na FV DC modulech/řetězcích/polích až do 1500V DC (i pod napětím as výpočtem PI a DAR)
• Napětí otevřeného obvodu Uoc do 150 s IEC/EN62446
• Zkratový proud Isc do 40A v souladu s IEC/EN62446
• Spojitost ochranných vodičů proudem 200mA
• Test polarity
• Funkce GFL pro vyhledávání chyb izolace na stringech a FV modulech
• Testy na jednostranných i bifaciálních panelech
• Automatické získání (pomocí vhodných buněk)

Více informací

Tester fotovoltaických panelů HT Instruments PVCHECKs-PRO

Multifunkční nástroj PVCHECKs-PRO umožňuje rychlé a bezpečné provádění kontrol elektrické bezpečnosti vyžadovaných pro FV systém (strana DC) a funkční kontrolu napětí naprázdno (Uoc) a zkratového proudu (Isc) modulů/stringů tvořící části samotného systému v souladu s normou IEC/EN62446.

Při ověřování elektrické bezpečnosti představuje PVCHECKs-PRO skutečnou inovaci, protože s funkcí DUAL dokáže provést měření izolace modulu, stringu nebo celého fotovoltaického pole bez potřeby použití externího spínače pro zkratování. kladné a záporné terminály.

PVCHECKs-PRO je komplexní testovací řešení, které splňuje normy IEC 62446-1 pro testy kategorie 1.

PVCHECKs-PRO je navržen tak, aby prováděl všechna bezpečnostní měření a ověřování fotovoltaických instalací v souladu s IEC/EN62446.
Jediným stisknutím tlačítka GO provede PVCHECKs-PRO všechny testy.
PVCHECKs-PRO schopen postupně testovat všechny řetězce slučovacího boxu jediným stiskem GO-klávesy.

PVCHECKs-PRO provádí jak na monofaiálních (SF), tak na bifaciálních (BF) fotovoltaických systémech všechny testy vyžadované normou IEC 62446-1 pro uvedení fotovoltaické instalace do provozu v automatickém pořadí.
Proto jediným stisknutím GO-klávesy PVCHECKs-PRO měří a testuje:
- spojitost vodičů ochranného uzemnění a/nebo vyrovnání potenciálů, jsou-li k dispozici;
- test polarity;
- test napětí naprázdno Uoc řetězce do 1500V;
- test zkratového proudu Isc řetězce do 40A;
- izolační odpor stejnosměrných obvodů generováním až 1500 V i na obvodech pod napětím.

GFL (Ground Fault Locator) je nová funkce, kterou PVCHECKs-PRO vykonává při odpovědi na otázku každého technika: Kde je chyba?
Pomocí této funkce přístroj PVCHECKs-PRO indikuje přesnou polohu poškozené izolace, takže technik může bez problémů opravit poškozenou komponentu nebo poškozenou izolaci z důvodu např. pronikání vody nebo vlhkosti do spojovacích krabic FV panelů.
Přístroj měří vstupní napětí a podle nesymetrie mezi V(+) a V(-) vůči zemi detekuje předpokládanou polohu poruchy na stringu.Jak vyžaduje norma IEC 62446-1, PVCHECKs-PRO porovnává právě naměřené hodnoty řetězce Uoc a Isc s dříve naměřenými řetězci tvořícími FV instalaci, aby se zabránilo nesouladu napětí a proudu.

Měřením slunečního záření (potřebný modul SOLAR03) a teploty FV modulu může PVCHECKs-PRO extrapolovat Uoc a Isc na STC ( standardní testovací podmínky: 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5 ) a porovnat je s poskytnutými nominálními hodnotami od výrobce modulu.
V interní databázi jsou již uloženy nejběžnější moduly a lze přidat další moduly.
Nakonec PVCHECKs-PRO poskytne pozitivní nebo negativní výsledek (OK / No OK) měření.

Izolační odpor DC se provádí podle IEC 62446-1 zkušební metody 1. 
Poté se provedou dva testy: první test mezi záporným pólem a uzemněním následovaný druhým testem mezi kladným pólem a uzemněním, přičemž se vyloučí použití jakékoli zkratové spínací skříňky. (*)
(*
) Podle IEC 62446-1 by zkušební metoda 2 pro testování izolačního odporu vyžadovala použití zkratové spínací skříňky.

Multifunkční tester pro revize FV instalací 1500V / 40A
• Měření izolace na FV panelech/stringech/polích až do 1500VDC (s výpočtem PI a DAR)
• Napětí naprázdno Uoc do 1500 V v souladu s IEC/EN62446
• Zkratový proud Isc až s IEC/EN62446
• Spojitost ochranných vodičů s 200mA
• Test polarity
• Funkce GFL pro vyhledávání chyb na stringech a FV panelech
• Testy na běžných jednostranných ale i bifaciálních panelech
• Automatické získání kalibrační hodnoty buňky (pomocí vhodných buněk)


PVCHECKsPRO dokáže s volitelným příslušenstvím měřit také bifaciální panely.
Bifaciální panely jsou schopny absorbovat sluneční záření nejen z jedné, ale také z druhé strany.
To znamená, že mohou využívat odraženého slunečního záření od povrchu, na kterém jsou umístěny.
Bifaciální panely mají obvykle vyšší koeficient účinnosti na jednotku plochy než klasické monofaciální panely.
Bifaciální panely mohou využívat světlo, které prochází přes panel a odráží se odspodu.
Pro měření účinnosti těchto panelů je třeba měřit jak světlo dopadající na horní stranu panelu, tak světlo procházející přes panel zespodu.
To znamená, že je třeba měřit jak přímé sluneční záření, tak odražené světlo z okolí, které dopadá na spodní stranu panelu.
Při měření bifaciálních panelů je nutno použít tři referenční panely HT305 jeden na přední povrch panelu (F), druhý na horní zadní část (BH=BackHigh) a třetí na spodní zadní část (BL=BackLow).Funkce:

 • Bezpečnostní TEST instalace FV
 • Měření kontinuity 200mA
 • Měření izolačního stavu 250, 500, 1000V a 1500V DC
 • DC napětí: 3 - 1500 V
 • AC napětí: 3 - 1000 V
 • DC proud: 0.10 - 40.00 A
 • Test Ano / NE
 • Měření napětí naprázdno do 1500 V DC
 • Měření zkratového proudu 40 A DC
 • Měření teploty pomocí volitelné sondy PT305 ( Pt1000 )
 • Měření slunečního záření [ 0 ÷ 1400 W /m2] s volitelným modulem SOLAR-03 a referenční buňkou HT305
 • Mechanický sklonoměr pro detekci slunečního záření a úhlu dopadu
 • Porovnání se standardními podmínkami (STC 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5)
 • Výsledek zkoušky: OK / NE OK
 • Databáze umožňuje spravovat maximálně 64 FV modulů, a výchozí modulu (neupravitelný a nevymazatelný), který lze použít jako referenční případ, kdy nejsou dostupné žádné informace o typu testovaného modulu.
 • Vnitřní paměť pro ukládání 999 dat
 • Optický (izolovaný) / USB / WiFi pro připojení k PC
 • BlueTooth pro jednotku SOLAR 03 (až 5 jednotek)
 • Napověda (nápověda) na displeji
Standardní příslušenství:
 • KIT4PRO15 : Sada 2 kabelů od banánů do krokosvorky, délka 3 m
 • KITPCMC4 :  Sada Multi-Kontaktních vodičůpro MC4 konektory
 • HT4004 :  Standardní kleště DC  do 100A
 • C2006 : Optický/USB kabel C2006 a stažitelný software TopView
 • SP-510 : Sada popruhů pro prověšení nástroje přes rameno
 • VA507 : plastový kufr pro přístroj s logem HT
 • Nabíjecí akumulátory NiMH AA 6ks
 • Externí nabíječka na 6 akumulátorů
 • Stručná příručka uživatele
 • ISO9000 kalibrační certifikát
Volitelné příslušenství:
 • SOLAR-03 : Vzdálená jednotka (datalogger) pro měření intenzity záření teploty
 • HT305 : Referenční FV panel pro měření intenzity slunečního záření
 • PT305 : Pt1000 sonda pro měření teploty FV panelů
 • M304 : mechanický sklonoměr pro detekci úhlu dopadu slunečního záření
 • SP-0400 : Sada popruhů pro nošení přístroje na krku
 • KITPVPROEXT20 : Sada 2 prodlužovacích kabelů o délce 20 m
 • Řemínek s magnetickou koncovkou

Normy:

 • Bezpečnost přístroje: IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-030, IEC/EN61010-2-033, IEC/EN61010-2-034
 • EMC: IEC/EN61326-1, IEC/EN61326-2-2
 • Bezpečnost měřicího : IEC/EN61010-031
 • Rozměry: IEC/EN62446, IEC/EN60891, IECEN60904-1-2 (IVCK),
 • IEC/EN61557-1, IEC/EN61557-2 (MOhm),
 • IEC/EN61557-4 (R
 • dvojitá izolace
 • Úroveň znečištění: 2
 • Kategorie měření: CAT III 1000VAC, CAT III 1500VDC proti zemi,
 • Max 1000V AC, 1500V DC mezi vstupy


Všeobecné vlastnosti:

Displej, paměť a PC rozhraní

 • Typ displeje: LCD 240x240px, s podsvícením
 • Uložené údaje: maximálně 999
 • Interní databáze: max. 64 FV modulů
 • Rozhraní PC: optické/USB a WiFi
 • Rozhraní se SOLAR03: Bluetooth připojení (až 10

Napájení

 • 6x1,5V alkalické typu AA LR06, nebo 6x1,2V dobíjecí baterie NiMH typ AA LR06
 • Indikace slabé baterie: symbol na displeji
 • Výdrž baterie (@Temp = 20 °C):
  • RPE: >500 testů (RPE ≥ 0,1 Ohm)
  • GFL, MOhm: >500 testů (Riso≥1kOhmxVTest)
  • IVCK: >500 testů (bez SOLAR03)
 • Automatické vypnutí: po 5 minutách nečinnosti

Mechanické vlastnosti

 • Rozměry (D x Š x V): 235 x 165 x 75 mm
 • Hmotnost (včetně baterií): 1,2 kg
 • Mechanické krytí: IP40

Rozsah dodávky:
 • přístroj PVChecks-PRO
 • návod v CZ jazyku
 • kalibrační list od výrobcu
 • SW ke stažení
 • kufr na přístroj VA507
 • sada měřícíh vodičů KIT4PRO15
 • sada vodičů s adaptérem MC4 KITPCMC415O
  • toto příslušenství bude vyhovovat pro revizní měření jako izolace, pospojení ochranných vodičů, VOD do 1500V a ISC do 40 A