Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

Illko MDtest - tester el. spotřebičů a el. nářadí

MDtest

ILLKO

Vaše cena: 37 990,00 Kč bez DPH

45 967,90 Kčs DPH

Skladem do 2 dní

Illko MDtest - multifunkční přístroj pro revize elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických přístrojů


Tester pro zdravotnické el. přístroje,
přechodový odpor, izolační odpor, unikající proudy, simulace poruchy, TRMS, USB, OLED displej, paměť 4000 spotřebičů.

Více informací

Illko MD test

Nový multifunkční digitální přístroj určený k revizím elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických přístrojů dle ČSN EN 62353, ČSN EN 60601-1 ed.2 (částečně) a ČSN 33 1600 ed.2.

Funkce a vlastnosti přístroje:

Měření:

 • izolačních odporů napětím 500 V a 250 V
 • přechodových odporů proudem > 1 A, rozlišovací schopnost až 0,001 Ω
 • unikajících proudů přístrojové i příložné části náhradní metodou dle ČSN EN 62353, rozlišovací schopnost až 0,0001 mA
 • unikajících proudů přístrojové i příložné části přímou metodou dle ČSN EN 62353
 • unikajících proudů přístrojové části rozdílovou metodou dle ČSN EN 62353
 • unikajících proudů dle ČSN EN 60601-1 ed.2 (částečně)
 • unikajících proudů dle ČSN 33 1600 ed.2
 • stejnosměrné složky vybraných unikajících proudů přímou metodou
 • simulace poruchy (odpojení) PE nebo N vodiče u vybraných unikajících proudů
 • zdánlivého příkonu / proudu odebíraného spotřebičem
 • síťového napětí
 • unikajících proudů u trojfázových spotřebičů s pohyblivýcm přívodem pomocí trojfázového adaptéru
 • zdánlivého příkonu / proudu pomocí klešťového transformátoru

Další vlastnosti:

 • střídavé veličiny jsou měřeny metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota)
 • měření vybraných veličin v izolovaných sítích (IT)
 • USB konektor pro připojení příslušenství k MDtestu (např. čtečka čárového kódu)
 • USB konektor pro připojení PC
 • grafický OLED displej (velmi dobře čitelný za různých světelných podmínek)
 • odolná foliová klávesnice
 • samostatné tlačítko START pro spuštění vybraného měření

Pro usnadnění práce a zvýšení produktivity při revizích el. spotřebičů je MDtest ve spojení s PC software ILLKO Studio vybaven funkcemi vedení databáze spotřebičů a vyhodnocení výsledků revize:

 • obousměrná komunikace s PC přes rozhraní USB
 • paměť až pro 4000 spotřebičů
 • označování spotřebičů identifikačními kódy (čárový kód, RFID čip) a jejich identifikace čtečkou
 • možnost načtení databáze spotřebičů nebo jejích vybraných částí z PC do přístroje
 • možnost aktualizace databáze spotřebičů v PC i v přístroji při revizi
 • možnost využití automatických pracovních postupů při revizi
 • vyhodnocování výsledků revize přímo v přístroji
 • možnost individuální úpravy formulářů v software ILLKO Studio

Přístroj MDtest je vybaven řadou kontrolních a bezpečnostních funkcí:

 • kontrolou nebezpečného dotykového napětí na PE kolíku v napájecí zásuvce před zahájením měření
 • kontrolou připojení PE kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE před zahájením měření
 • trvalou kontrolou velikosti unikajícího proudu v průběhu měření
 • kontrolou velikosti odebíraného proudu z napájecí zásuvky MDtestu
 • manuální kontrolou správné funkce přístroje

Co je to unikající proud?

 • Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí).
 • Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi.
 • Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. U spotřebičů třídy I by změřený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.

Rozsah dodávky:

 • Přístroj MDtest
 • Měřicí vodič černý banánek/banánek 2m
 • Měřicí hrot černý
 • USB kabel A-B
 • CD (návod k používání + SW pro PC)
 • Místo CD bude v balení přiložen informační list s informací o tom, odkud lze stáhnout návod k používání + SW ILLKO Studio pro PC.                                            Dále bude na informačním listu nalepen aktivační kód SW ILLKO Studio.
 • Návod k používání v tištěné verzi
 • Návod k používání
 • Kalibrační list
 • Záruční list

Odpor ochranného vodiče proudem > 1 A AC

 Rozsah měření / rozlišení  0,000 ÷ 0,999 Ω / 0,001 Ω    1,00 ÷ 20,00 Ω / 0,01 Ω
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 6 D)*             ±(2 % z MH + 5 D)*
 Měřicí napětí naprázdno  5 V ÷ 12 V
 Měřicí proud (R ≤ 1 Ω)  ≥ 1 A AC
 Kompenzace odporu měřicích vodičů   ano (do 2 Ω)


Izolační odpor

 Rozsah měření / rozlišení  0,100 MΩ ÷ 3,999 MΩ /  0,001 MΩ
 4,00  MΩ ÷ 19,99 MΩ / 0,01 MΩ
 20,0 MΩ ÷ 100,0 MΩ / 0,1 MΩ
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 8 D)*     ≤ 19,99 MΩ
 ±(4 % z MH + 15 D)*   ≥  20,0 M Ω
 Jmenovité napětí  250 V / 500 V DC
 Jmenovitý proud  ≥ 1 mA DC


Unikající proud - přímá metoda (proud procházející ochranným vodičem)

 Rozsah měření / rozlišení  0,000 mA ÷ 1,499 mA / 0,001 mA
 1,50 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
 Chyba měření  ±(1 % z MH + 6 D)*

 

Unikající proud - přímá metoda, stejnosměrná složka  (proud procházející ochranným vodičem)

 Rozsah měření / rozlišení  0,00 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 5 D)*


Unikající proud - rozdílová metoda

 Rozsah měření / rozlišení  0,000 mA ÷ 0,999 mA / 0,001 mA
 1,00 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
 Chyba měření   ±(2 % z MH + 5 D + X)*
 ±(2 % z MH + 5 D + Y)*

X = S (0,01 IΔ + 0,008)
Y = S (0,001 IΔ + 0,008)
kde S je zdánlivý příkon měřeného spotřebiče [VA] a IΔ je zobrazený unikající proud [mA]


Unikající proud - náhradní metoda

 Rozsah měření / rozlišení  0,0000 mA ÷ 0,0999 mA / 0,0001 mA1
 0,000 mA ÷ 3,999 mA / 0,001 mA
 4,00 mA ÷ 20,00 mA / 0,01 mA
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 9 D)*   ≤ 0,0999 mA
 ±(1 % z MH + 8 D)*    ≤ 3,999 mA
 ±(1 % z MH + 5 D)*   ≥  4,00 mA
 Měřicí napětí naprázdno  230 V ± 15 % / 50 Hz
 Max. měřicí proud  3,5 mA

1 Platí při měření unikajícího proudu příložné části při volbě zobrazení na 5 digitů


Unikající proud externím měřicím zařízením

 Rozsah měření / rozlišení  0,00 mA ÷ 20,00 mA / 0,01 mA
 Chyba měření  ±(3 % z MH + 10 D)* 2


Příkon zdánlivý

 Rozsah měření / rozlišení  10 W ÷ 3680 W, VA / 1 VA
 Chyba měření  ±(3 % z MH + 2 D)*

 

Napětí sítě UL-N

 Rozsah měření / rozlišení  207,0 V ÷ 253,0 V / 0,1 V
 Chyba měření  ±(1 % z MH + 2 D)*


Proud procházející spotřebičem

 Rozsah měření / rozlišení  0,0 A ÷ 16,0 A / 0,1 A
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 5  D)*


Proud měřený klešťovým transformátorem

 Rozsah měření / rozlišení  0,0 A ÷ 100,0 A / 0,1 A
 Chyba měření  ±(3 % z MH + 4  D)* 2

 

Příkon zdánlivý měřený klešťovým transformátorem

 Rozsah měření / rozlišení  10 W ÷ 9999 W, VA / 1 VA
 Chyba měření  ±(5 % z MH + 5 D)* 2


* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit,

Uváděné chyby jsou základní chyby měření.

2 Uvedené chyby měření platí bez započtení chyby externího měřicího zařízení (kleští/adaptéru)

Všeobecně:

 Napájení  230 V ± 10 % / 50 Hz
 Displej  grafický OLED
 Paměť  měření pro až 4000 spotřebičů
 Propojení s PC  USB
 Třída ochrany  II (dvojitá izolace)
 Přepěťová kategorie  CAT II / 300 V
 Stupeň znečištění  2
 Krytí  IP 40
 Rozměry  250 x 195 x 50 mm
 Hmotnost  asi 1,75 kg