Kategorie

Prohlédnuté produkty

Výrobci

 • Kalibrační list v českém jazyce
 • Doprava zdarma
ILLKO REVEX plus USB - tester el. spotřebičů a el. nářadí Zobrazit větší

REVEX plus USB - tester el. spotřebičů a el. nářadí

IL2531

ILLKO

Vaše cena: 16 140,00 Kč bez DPH

19 529,40 Kčs DPH

Skladem

REVEXplus USB - přístroje pro zkoušky a revize el. spotřebičů dle ČSN EN 50699

REVEX plus je určen pro kontrolu a revizi elektrických spotřebičů, které musí splňovat požadavky ČSN 33 1600 ed. 2, s možnost propojení s PC.

 • spojitost PE proudem 200 mA
 • izolační R do 100 MΩ napětím 500 V
 • unikající proudy: náhradní, PE vodičem, rozdílový, dotykový, pomocí kleští
 • produ spotřebičem (i kleštěmi), činný a zdánlivý příkon, účiník, napětí
 • možnost měřit unikající proudy trojfázových spotřebičů adaptérem
 • různe kontrolní/bezpečnostní funkce
 • port USB (je u přístroje REVEXplu USB)Více informací

REVEXplus USB - revize spotřebičů

REVEX plus USB je určen pro kontrolu a revizi elektrických spotřebičů, které musí splňovat požadavky ČSN 33 1600 ed. 2.

Měří: přechodový odpor (200mA), izolační odpor, unikající proudy (metoda přímá, nepřímá, rozdílová), připojení ke PC přes USB (pouze online)

Tester WELDtest umožňuje ve spolupráci s přístrojom Revex plus USB provádět testováni a revizi zařízení pro obloukové svařováni, které splňují požadavky podle normy ČSN EN 60974-4 ed. 2.

REVEX plus USB své výsledky měření přenáší přímo (online) do připojeného PC, kde se to velmi lehce dívat a tím se přístroj stává velmi vhodným do různých zařízení jako jsou servisy nebo výrobní linky. Tyto výsledky se dají dívat pouze online, tedy přímo když je přístroj spárován s PC, protože nemá paměť pro ukládání výsledků měření.

Použití:
- měření izolačních odporů napětím 500 V
- měření přechodových odporů proudem > 200 mA, rozlišovací schopnost 0,001 Ω
- unikajících proudy lze měřit metodami: náhradní, ochranným vodičem, rozdílovou
;rozlišovací schopnost 0,001 mA
- proud ochranným vodičem měří včetně jeho stejnosměrné složky
- měření dotykových proudů, rozlišovací schopnost 0,001 mA
- měření unikajících proudů pomocí klešťového přístroje - vhodné pro pevně připojené i trojfázové spotřebiče
- měří rozdílový proud a proud ochranným vodičem u trojfázových spotřebičů s pohyblivým přívodem pomocí trojfázového adaptéru
- měří činný a zdánlivý příkon / proud odebíraný spotřebičem / účiník
- měří činný a zdánlivý příkon / proud / účiník pomocí klešťového transformátoru
- měří síťové napětí
- střídavé veličiny jsou měřeny metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota)
- řada kontrolních a bezpečnostních funkcí: automatická kontrola připojení PE a přítomnosti napětí na PE, aut. kontrola vysokého unikajícího proudu
- možnost propojení s PC přes USB (přístroj musí být během přenosu dat online propojen s PC)
(REVEXplus USB nemá vlastní vnitřní paměť)

další vlastnosti:

 • řada kontrolních a bezpečnostních funkcí: automatická kontrola připojení PE a přítomnosti napětí na PE, aut. kontrola vysokého unikajícího proudu
 • možnost propojení s PC
 • kontroly a zkoušky zařízení obloukového svařování ve spojení s adaptérem WELDtest.
 • měření ve zdravotnictví ve spojení s doplňkem RM 2050.
Co je to unikající proud?

 • Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí).
 • Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi.
 • Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. 
  U spotřebičů třídy I by změřený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.


Rozsah dodávky:

 • měřicí přístroj
 • měřicí vodič černý banánek/banánek 2 m
 • měřicí hrot černý
 • USB kabel A-B (jen REVEX plus USB)
 • kalibrační certifikát
 • záruční list
 • Návod k používání v tištěné verzi


Technické údaje:

Přechodové odpory

Rozsah měření / rozlišení [Ω] 0,000 ÷ 0,999 / 0,001 
1,00 ÷ 20,00 / 0,01
Chyba měření ±(1 % z MH + 5 D)*
±(1 % z MH + 3 D)*
Měřicí napětí naprázdno 5 ÷ 12 V AC
Měřicí proud ≥ 200 mA  (R 2 Ω)
Kompenzace odporu měřicích šňůr ano
Měření při obou polaritách proudu ano


Izolační odpory

Rozsah měření / rozlišení 0,000 ÷ 999,9 kΩ / 0,1 kΩ
1,000 ÷ 3,999 MΩ / 0,001 MΩ
4,00 ÷ 19,99 MΩ / 0,01 MΩ
20,0 ÷ 100,0 MΩ / 0,1 MΩ
Chyba měření ±(2 % z MH + 8 D)*    do 19,99 MΩ
±(4 % z MH + 15 D)*  nad 20,0 MΩ
Jmenovité napětí / jmenovitý proud 500 V DC / 1 mA


Náhradní unikající proud

Rozsah měření / rozlišení [mA] 0,000 ÷ 3,999  / 0,001 
4,00 ÷ 20,00  / 0,01
Chyba měření ±(1 % z MH + 8 D)* 
±(1 % z MH + 5 D)*
Měřicí napětí naprázdno 230 V ± 15 % / 50 Hz
Max. měřicí proud 3,5 mA


Proud procházející ochranným vodičem

Rozsah měření / rozlišení [mA] 0,000 ÷ 1,499  / 0,001
1,50 ÷ 10,00  / 0,01
Chyba měření ±(1 % z MH + 5 D)*


Rozdílový proud

Rozsah měření / rozlišení [mA] 0,000 ÷ 0,999  / 0,001
1,00 ÷ 10,00  / 0,01
Chyba měření ±(1 % z MH + 5 D)*


Unikající proud klešťovým transformátorem nebo trojfázovým adaptérem

Rozsah měření / rozlišení 0,00 ÷ 20,0 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(3 % z MH + 10 D)*


Dotykový proud

Technické parametry jsou shodné se zvolenou měřicí metodou.


Příkon činný, zdánlivý

Rozsah měření / rozlišení 5 ÷ 3680 W, VA / 1 W, VA
Chyba měření ±(3 % z MH + 2 D)*


Účiník

Rozsah měření / rozlišení 0,00 ÷ 1,00 / 0,01
Chyba měření ±(1 % z MH + 2 D)*


Proud procházející spotřebičem

Rozsah měření / rozlišení [A] 0,00 ÷ 16,00 / 0,01
Chyba měření ±(2 % z MH + 5 D)*


Proud měřený klešťovým transformátorem

Rozsah měření / rozlišení [A] 0,00 ÷ 4,99 / 0,01 
5,0 ÷ 100,0 / 0,1
Chyba měření ±(3 % z MH + 4 D)* 


Účiník měřený klešťovým transformátorem

Rozsah měření / rozlišení 0,00 ÷ 1,00 / 0,01
Chyba měření ±(1 % z MH + 2 D)*


Příkon činný, zdánlivý měřený klešťovým transformátorem

Rozsah měření / rozlišení 10 ÷ 9999 W, VA / 1 W, VA
Chyba měření ±(5 % z MH + 5 D)*


Napětí sítě

Rozsah měření / rozlišení [V] 207,0 ÷ 253,0 / 0,1
Chyba měření ±(5 % z MH + 5 % z MR)*

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

(1) Uvedené chyby měření platí bez započtení chyby měření použitého klešť. transformátoru / trojfáz. adaptéru

Všeobecně:

Napájení 230 V ± 10 % / 50 Hz
Displej LED
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Propojení s PC USB (jen REVEXplus USB)
Přepěťová kategorie II / 300 V
Stupeň znečištění 2
Krytí IP 40
Rozměry 150 x 195 x 50 mm
Hmotnost asi 1 kg

Rozsah dodávky: 
měřicí přístroj, měřicí vodič černý banánek/banánek 2 m, měřicí hrot černý, USB kabel A-B (jen REVEX plus USB), kalibrační list, záruční list, návod k používání, CD s uživatelskou příručkou

Volitelné příslušenství pro REVEXplus a REVEXplus USB:

P 2012 spojovací vodič bezpečnostní (banánek/banánek) modrý, délka 2 m
P 3012 měřicí hrot bezpečnostní modrý
P 4011 krokosvorka bezpečnostní černá
P 4012 krokosvorka bezpečnostní modrá
P 2021 prodlužovací šňůra bezpečnostní černá, délka 5 m
P 8012 (A3P-16/4) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 16 A 
P 8011 (A3P-16/5) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka pětivodičový, 16 A 
P 8014 (A3P-32/4) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 32 A 
P 8013 (A3P-32/5) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka pětivodičový, 32 A 
P 8010 klešťový měřicí transformátor
P 8030 adaptér pro testování prodlužovacích přívodů
P 9080 samolepící štítek pro označení příští kontroly spotřebiče (sada 30 ks)
P 9081 samolepící kontrolní štítek pro svářečky (sada 10 ks)
P 6080 pouzdro pro přenášení přístroje a vybraného příslušenství
P 9120 děrovací kleště pro označování kontrolních štítků
RM 2050 doplněk umožňující měření ve zdravotnictví
WELDtest doplněk umožňující provádět kontroly a zkoušky svářeček    NOVINKA


Volitelné příslušenství jen pro REVEXplus USB:

P 9020 čtečka čárového kódu, konektor PS/2 (připojuje se mezi klávesnici a PC, přístroj nemá samostatný konektor pro připojení čtečky!);
v případě Vašeho požadavku zajistíme i čtečku USB
P 9060 samolepící identifikační štítky s čárovým kódem
P 9091 PT-7500VP - tiskárna čárových kódů na samolepící laminované štítky
P 9100 páska TZ-241do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 18 mm, délka 8 m
P 9101 páska TZ-231do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 12 mm, délka 8 m
P 9102 páska TZ-221do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 9 mm, délka 8 m